Many Zoned Bracket?

Many Zoned Bracket?

Observation - Many Zoned Bracket?. Description: Growing on fallen Scots Pine

Growing on fallen Scots Pine