Oystercatcher (Shalder)

Oystercatcher (Shalder)

Observation - Oystercatcher (Shalder). Description: