Eyebright, Euphrasia

Eyebright, Euphrasia

Observation - Eyebright, Euphrasia. Description: