White-legged, "White-lipped", Bee

White-legged,

Observation - White-legged, "White-lipped", Bee - UK and Ireland. Description: