Sexton beetle - Dendroxena quadrimaculata

Sexton beetle - Dendroxena quadrimaculata

Observation - Sexton beetle - Dendroxena quadrimaculata. Description: