Diptera - Psychodidae - Psychoda alternata

Diptera - Psychodidae - Psychoda alternata

Observation - Diptera - Psychodidae - Psychoda alternata. Description: