Chenopodium album, Plymouth, Millbay docks

Chenopodium album, Plymouth, Millbay docks

Observation - Chenopodium album, Plymouth, Millbay docks. Description: