Plant

Plant

Observation - Plant. Description: Apologies, I forgot to take a leaf photo

Apologies, I forgot to take a leaf photo