Name that Arthropod

Name that Arthropod

Observation - Name that Arthropod. Description: