Cygnus melancoryphus, Trevarno Estate

Cygnus melancoryphus, Trevarno Estate

Observation - Cygnus melancoryphus, Trevarno Estate. Description: