Hairy Shieldbug

Hairy Shieldbug

Observation - Hairy Shieldbug. Description: