Green Carpet (Colostygia pectinataria)

Green Carpet (Colostygia pectinataria)

Observation - Green Carpet (Colostygia pectinataria). Description: Came to light left on overnight.

Came to light left on overnight.