Shieldbug - Tortoise

Shieldbug - Tortoise

Observation - Shieldbug - Tortoise. Description: A new find for me in this area.

A new find for me in this area.