Short-legged caddis (Phryganeidae)

Short-legged caddis (Phryganeidae)

Observation - Short-legged caddis (Phryganeidae) - UK and Ireland. Description: