Dayflying Moth

Dayflying Moth

Observation - Dayflying Moth. Description: