Brassica Shieldbug

Brassica Shieldbug

Observation - Brassica Shieldbug. Description: