(Typhula phacorrhiza) [Typhulaceae]

(Typhula phacorrhiza) [Typhulaceae]

Observation - (Typhula phacorrhiza) [Typhulaceae]. Description: