Caloplaca teicholyta with apothecia?

Caloplaca teicholyta with apothecia?

Observation - Caloplaca teicholyta with apothecia? - UK and Ireland. Description: Grey, placodioid thallus growing on limestone wall ledge. Lecanorine apothecia with orange discs. Possibly Caloplaca teicholyta.

Grey, placodioid thallus growing on limestone wall ledge. Lecanorine apothecia with orange discs. Possibly Caloplaca teicholyta.