Parmelia saxatilis

Parmelia saxatilis

Observation - Parmelia saxatilis. Description: Intensely isidiate foliose lichen growing on beech. Can anyone confirm that this is Parmelia saxatilis, please? Edit: sorediate changed to isidiate; thanks to Alan for pointing this out.

Intensely isidiate foliose lichen growing on beech. Can anyone confirm that this is Parmelia saxatilis, please?

Edit: sorediate changed to isidiate; thanks to Alan for pointing this out.