Auchenorrhyncha (Empoasca vitis)

Auchenorrhyncha (Empoasca vitis)

Observation - Auchenorrhyncha (Empoasca vitis). Description: Ubiquitous

Ubiquitous