Malthinus flaveolus

Malthinus flaveolus

Observation - Malthinus flaveolus. Description: My apologies for the typo, ID should read Malthinus flaveolus. My thanks to Mydaea for the correction.

My apologies for the typo, ID should read Malthinus flaveolus. My thanks to Mydaea for the correction.