Xyphosia miliaria

Xyphosia miliaria

Observation - Xyphosia miliaria. Description: Xyphosia miliaria; my thanks to Chris Brooks....

Xyphosia miliaria; my thanks to Chris Brooks....