Bombus sylvestris? with White Admiral

Bombus sylvestris? with White Admiral

Observation - Bombus sylvestris? with White Admiral - UK and Ireland. Description: