Tiny white moth.

Tiny white moth.

Observation - Tiny white moth.. Description: A tiny white moth in a light trap in a small wood.

A tiny white moth in a light trap in a small wood.