Brassica shieldbug

Brassica shieldbug

Observation - Brassica shieldbug. Description: