Burnet Moth Larvae/Pupae

Burnet Moth Larvae/Pupae

Observation - Burnet Moth Larvae/Pupae. Description: