Furrow Spider (Larinioides cornutus)

Furrow Spider (Larinioides cornutus)

Observation - Furrow Spider (Larinioides cornutus). Description: Spider found on reeds next to lake

Spider found on reeds next to lake