Ichneumonidae

Ichneumonidae - Species Dictionary - UK and Ireland : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

NBNSYS0000160220
Natural History Museum's UK Species Inventory
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Hexapoda, Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae
Aethecerus, Afrephialtes, Agasthenes, Agriotypus, Agrothereutes, Agrypon, Absyrtus, Acaenitus, Achaius, Aclastus, Acolobus, Aconias, Acrodactyla, Acrolyta, Acropimpla, Acroricnus, Acrotomus, Adelognathus, Alcima, Alexeter, Allomacrus, Allophroides, Alloplasta, Alomya, Amblyjoppa, Amblyteles, Amphibulus, Aneuclis, Aniseres, Anisobas, Anisotacrus, Anomalon, Anoncus, Aoplus, Apaeleticus, Apechthis, Aperileptus, Aphanistes, Apoclima, Apolophus, Apophua, Apsilops, Aptesis, Arbelus, Arenetra, Aritranis, Arotes, Arotrephes, Asthenara, Asthenolabus, Astiphromma, Astrenis, Ateleute, Atractodes, Atrometus, Azelus, Baeosemus, Banchus, Baranisobas, Barichneumon, Barycnemis, Barylypa, Barytarbes, Batakomacrus, Bathyplectes, Bathythrix, Bioblapsis, Blapsidotes, Buathra, Caenocryptus, Callajoppa, Campocraspedon, Campodorus, Campoletis, Campoplex, Carria, Casinaria, Catastenus, Centeterus, Ceratophygadeuon, Charitopes, Charops, Chasmias, Chirotica, Chorinaeus, Cidaphus, Cladeutes, Clistopyga, Clypeoplex, Clypeoteles, Coelichneumon, Coelichneumonops, Coleocentrus, Collyria, Colocnema, Colpognathus, Colpotrochia, Cosmoconus, Cotiheresiarches, Cratichneumon, Cratocryptus, Cremastus, Cremnodes, Crypteffigies, Cryptopimpla, Cryptus, Crytea, Ctenichneumon, Cteniscus, Ctenochares, Ctenochira, Ctenopelma, Cubocephalus, Cycasis, Cyclolabus, Cylloceria, Cymodusa, Delomerista, Demopheles, Dentilabus, Deuterolabops, Deuteroxorides, Diacritus, Diadegma, Diadromus, Diaglyptellana, Diaglyptidea, Dialipsis, Diaparsis, Dicaelotus, Dichrogaster, Dilleritomus, Dimophora, Diphyus, Diplazon, Dirophanes, Dolichomitus, Dolophron, Dreisbachia, Dusona, Dyspetes, Echthronomas, Echthrus, Eclytus, Ectopius, Enclisis, Encrateola, Endasys, Endromopoda, Enicospilus, Enizemum, Entypoma, Enytus, Eparces, Ephialtes, Epistathmus, Epitomus, Eremotylus, Eriborus, Eridolius, Eriplatys, Eristicus, Erromenus, Exetastes, Exochus, Exyston, Fianoniella, Fredegunda, Gambrus, Ethelurgus, Euceros, Eudelus, Eupalamus, Eurylabus, Euryproctus, Eusterinx, Eutanyacra, Excavarus, Exenterus, Exephanes, Exeristes, Gelanes, Gelis, Ghilaromma, Giraudia, Glyphicnemis, Glypta, Glyptorhaestus, Gnathochorisis, Gnotus, Gnypetomorpha, Goedartia, Gonotypus, Gravenhorstia, Gregopimpla, Grypocentrus, Gunomeria, Habrocampulum, Habronyx, Hadrodactylus, Helcostizus, Helictes, Hemichneumon, Hemiphanes, Hemiteles, Hepiopelmus, Hercus, Heresiarches, Herpestomus, Heterischnus, Heterocola, Heteropelma, Hidryta, Himerta, Homaspis, Homotherus, Hoplismenus, Hoplocryptus, Hybrizon, Hypamblys, Hyperacmus, Hyperbatus, Hypomecus, Hyposoter, Hypsantyx, Hypsicera, Ichneumon, Idiogramma, Idiolispa, Isadelphus, Ischnoceros, Ischnus, Ischyrocnemis, Iseropus, Itoplectis, Javra, Kristotomus, Labrossyta, Lagarotis, Lamachus, Lathiponus, Lathrolestes, Lathroplex, Lathrostizus, Lemophagus, Leptacoenites, Leptocampoplex, Leptocryptoides, Lethades, Limerodes, Limerodops, Linycus, Liotryphon, Lissonota, Listrocryptus, Listrodromus, Listrognathus, Lochetica, Lophyroplectus, Lycorina, Lysibia, Macrus, Mastrulus, Mastrus, Medophron, Megacara, Megaplectes, Megastylus, Melanichneumon, Meloboris, Meringopus, Mesochorus, Mesoleius, Mesoleptidea, Mesoleptus, Mesostenus, Metopius, Mevesia, Microleptes, Misetus, Monoblastus, Neleges, Neliopisthus, Nematomicrus, Nematopodius, Nemeritis, Neopimpla, Neorhacodes, Neotypus, Neoxorides, Nepiesta, Netelia, Neurateles, Notopygus, Notosemus, Obisiphaga, Obtusodonta, Odontocolon, Odontoneura, Oecotelma, Oedemopsis, Oetophorus, Oiorhinus, Olesicampe, Olethrodotis, Opheltes, Ophion, Oresbius, Oronotus, Orotylus, Orthizema, Orthocentrus, Orthomiscus, Orthopelma, Otlophorus, Otoblastus, Oxyrrhexis, Oxytorus, Panteles, Pantisarthrus, Pantorhaestes, Paraethecerus, Parania, Paraperithous, Parmortha, Perilissus, Periope, Perisphincter, Perispuda, Perithous, Phaenolobus, Phaeogenes, Phaestus, Phobetes, Phobocampe, Phradis, Phrudus, Phthorima, Phygadeuon, Phytodietus, Picrostigeus, Pimpla, Piogaster, Pion, Platylabops, Platylabus, Platymischos, Platyrhabdus, Plectiscidea, Plectiscus, Plectocryptus, Pleolophus, Pleurogyrus, Podoschistus, Poecilostictus, Poemenia, Polyaulon, Polyblastus, Polysphincta, Polytribax, Porizon, Priopoda, Pristicerops, Pristiceros, Pristomerus, Probles, Probolus, Proclitus, Promethes, Protarchus, Protichneumon, Pseudorhyssa, Psilomastax, Pygmaeolus, Pygocryptus, Pyracmon, Rhaestus, Rhembobius, Rhimphoctona, Rhinotorus, Rhorus, Rhyssa, Rhyssella, Rynchobanchus, Saotis, Sathropterus, Scambus, Schenkia, Schizopyga, Scirtetes, Scolobates, Scopesis, Semimesoleius, Sinarachna, Sinophorus, Smicrolius, Smicroplectus, Sphecophaga, Sphinctus, Spilichneumon, Spilothyrateles, Spinolochus, Stauropoctonus, Stenaoplus, Stenarella, Stenichneumon, Stenobarichneumon, Stenodontus, Stenomacrus, Stethoncus, Stibeutes, Stilbops, Stilpnus, Sulcarius, Sussaba, Sycaonia, Sympherta, Symplecis, Syndipnus, Synetaeris, Synodites, Synoecetes, Synomelix, Synosis, Syntactus, Syrphoctonus, Syrphophilus, Syspasis, Syzeuctus, Teleutaea, Temelucha, Tersilochus, Thaumatogelis, Therion, Theronia, Theroscopus, Thrybius, Thymaris, Thyrateles, Townesia, Trachyarus, Tranosema, Tranosemella, Trematopygodes, Trematopygus, Tricholabus, Tricholinum, Trichomma, Triclistus, Trieces, Triptognathus, Trogus, Tromatobia, Tropistes, Trychosis, Tryphon, Tycherus, Tymmophorus, Uchidella, Venturia, Virgichneumon, Vulgichneumon, Woldstedtius, Xenolytus, Xenoschesis, Xestopelta, Xiphulcus, Xorides, Xylophrurus, Zaglyptus, Zaplethocornia, Zatypota, Zemiophora, Zoophthorus