Samos grasshopper

Samos grasshopper

Observation - Samos grasshopper. Description: Grasshopper on rocks near coast of Samos.

Grasshopper on rocks near coast of Samos.