Vaporor Moth Larvae

Vaporor Moth Larvae

Observation - Vaporor Moth Larvae. Description: Seen at Newport Wetlands reserve.

Seen at Newport Wetlands reserve.