Potato Capsid (Closterotomus norwegicus)

Potato Capsid (Closterotomus norwegicus)

Observation - Potato Capsid (Closterotomus norwegicus). Description: A capsid bug found on a Common Knapweed flower. Edit: See comments below.

A capsid bug found on a Common Knapweed flower.

Edit: See comments below.