Day-flying Moth on Cirsium arvense

Day-flying Moth on Cirsium arvense

Observation - Day-flying Moth on Cirsium arvense. Description: