Tortoishell presumably laying eggs

Tortoishell presumably laying eggs

Observation - Tortoishell presumably laying eggs. Description: