Shieldbug - Brassica

Shieldbug - Brassica

Observation - Shieldbug - Brassica. Description: