suspected beetle larvae

suspected beetle larvae

Observation - suspected beetle larvae - Global. Description: suspected beetle larvae

suspected beetle larvae