Grey grasshopper

Grey grasshopper

Observation - Grey grasshopper . Description: Observed in Platanias, near Rethymno, Crete

Observed in Platanias, near Rethymno, Crete