Hesperiidae

Hesperiidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030589
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Hesperioidea, Hesperiidae
Hesperia, Zopyrion, Isoteinon, Zographetus, Zestusa, Achlyodes, Pythonides, Zenis, Atrytone, Zalomes, Xenophanes, Leucochitonea, Carystus, Plastingia, Pardaleodes, Thymelicus, Wallengrenia, Mnestheus, Pellicia, Staphylus, Vinius, Cobalus, Vettius, Apaustus, Callimormus, Vehilius, Urbanus, Unkana, Hidari, Typhedanus, Proteides, Trapezites, Hesperilla, Tirynthoides, Tirynthia, Nisoniades, Timochares, Thracides, Pyrrhopygopsis, Thorybes, Halpe, Thoon, Dalla, Thespieus, Cymaenes, Thargella, Parosmodes, Telicota, Ocybadistes, Telemiades, Arteurotia, Tarsoctenus, Aethilla, Pyrrhopyge, Taractrocera, Tapena, Tagiades, Antigonus, Pseudosarbia, Eutocus, Suastus, Suada, Pholisora, Systasea, Bolla, Nerula, Spialia, Syrichtus, Pyrgus, Sovia, Satarupa, Semalea, Baoris, Ceratrichia, Scobura, Sarbia, Sarangesa, Bungalotis, Sabera, Netrocoryne, Rhinthon, Cobalopsis, Gindanes, Quedara, Quadrus, Phemiades, Pyrrhocalles, Carterocephalus, Erynnis, Lerema, Psoralis, Oeonus, Astictopterus, Copaeodes, Parnara, Ocyba, Phareas, Polites, Talides, Euphyes, Atrytonopsis, Phlebodes, Polythrix, Polygonus, Helias, Amblyscirtes, Poanes, Platylesches, Ploetzia, Butleria, Pirdana, Ancyloxypha, Phocides, Mimoniades, Mnasicles, Mimene, Milanion, Augiades, Paches, Xeniades, Oxynetra, Metisella, Methionopsis, Metardaris, Melphina, Mellana, Megathymus, Matapa, Lychnuchus, Lycas, Lotongus, Lobocla, Lindra, Abantis, Lerodea, Caenides, Koruthaialos, Eutychide, Jemadia, Iton, Isma, Hypoleucis, Iambrix, Ilma, Hylephila, Arnetta, Anastrus, Hyalothyrus, Entheus, Celaenorrhinus, Heteropterus, Hesperopsis, Heliopetes, Hasora, Problema, Granila, Gorgyra, Cyclosemia, Gegenes, Gangara, Gamia, Fresna, Falga, Euschemon, Tigasis, Niconiades, Erionota, Conognathus, Epargyreus, Bibasis, Enosis, Elbella, Ectomis, Eetion, Eagris, Coeliades, Dyscophellus, Drephalys, Toxidia, Dion, Perichares, Daimio, Caprona, Coladenia, Cycloglypha, Camptopleura, Cupitha, Croniades, Cogia, Codatractus, Papias, Chiomara, Ephyriades, Chioides, Chaetocneme, Charidia, Nascus, Carcharodus, Ancistroides, Carystoides, Carrhenes, Calliades, Calleagris, Spathilepia, Cabirus, Pelopidas, Calpodes, Autochton, Atarnes, Astraptes, Leptalina, Aspitha, Artitropa, Artines, Argopteron, Ebrietas, Choranthus, Kedestes, Choaspes, Anisochoria, Andronymus, Ampittia, Amenis, Aides, Orses, Aguna, Aeromachus, Aegiale, Acleros, Acerbas, Binghamia, Rachana, Zophopetes, Zonia, Zera, Zela, Yvretta, Xanthodisca, Xanthoneura, Vlasta, Vertica, Vacerra, Tsitana, Trina, Tisias, Timochreon, Thoressa, Teniorhinus, Theagenes, Potamanaxas, Potanthus, Porphyrogenes, Polytremis, Polyctor, Piruna, Pithauria, Pintara, Pheraeus, Perrotia, Phanus, Penicula, Pedesta, Passova, Parphorus, Paramimus, Paratrytone, Paracarystus, Panoquina, Pachyneuria, Ouleus, Osphantes, Osmodes, Orthos, Oriens, Oerane, Onophas, Onryza, Oreisplanus, Oechydrus, Odontoptilum, Odina, Ochus, Ochlodes, Oarisma, Notocrypta, Nyctelius, Noctuana, Neoxeniades, Nastra, Mysoria, Myscelus, Mylon, Myrinia, Morys, Motasingha, Morvina, Mooreana, Monza, Molo, Monca, Moeris, Mnaseas, Mnasitheus, Mimia, Mictris, Meza, Metron, Pyroneura, Mesodina, Marela, Lucida, Lychnuchoides, Libra, Leona, Lento, Kobrona, Katreus, Justinia, Iliana, Synapte, Synale, Suniana, Stimula, Spioniades, Sophista, Seseria, Serdis, Hyarotis, Heliopyrgus, Hansa, Gretna, Grais, Gorgythion, Gorgopas, Gomalia, Gesta, Fulda, Felicena, Saturnus, Sarmientoia, Salanoemia, Saliana, Sacrator, Ridens, Racta, Psolos, Pteroteinon, Pseudocopaeodes, Prusiana, Eretis, Eprius, Eracon, Eogenes, Dubiella, Doberes, Diaeus, Decinea, Darpa, Cyrina, Cynea, Cumbre, Croitana, Ctenoptilum, Corticea, Clito, Chrysoplectrum, Charmion, Chalcone, Cephrenes, Cephise, Capila, Cantha, Caltoris, Calliana, Caicella, Cabares, Burca, Borbo, Baracus, Badamia, Atalopedes, Arrhenes, Aroma, Apostictopterus, Ardaris, Anthoptus, Anisyntoides, Anisynta, Andinus, Acromecis, Mastor, Allora, Agathymus, Achalarus, Abraximorpha, Ablepsis, Zobera, Zenonia, Zariaspes, Xispia, Windia, Virga, Viola, Vidius, Venas, Venada, Udranomia, Udaspes, Tromba, Tosta, Tiacellia, Tellona, Telles, Sucova, Styriodes, Stinga, Stallingsia, Sodalia, Signeta, Rhabdomantis, Repens, Radiatus, Quinta, Pyrrhochalcia, Pudicitia, Punta, Pseudokerana, Pseudocoladenia, Pseudoborbo, Prosopalpus, Propertius, Procampta, Procidosa, Prada, Salatis, Sabina, Pompeius, Sebastonyma, Poanopsis, Plumbago, Phanis, Peba, Pastria, Pasma, Paronymus, Paracogia, Paracleros, Parachoranthus, Panca, Pamba, Orphe, Orneates, Onespa, Onenses, Oligoria, Ocella, Turnerina, Turmada, Turesis, Pemara, Nylla, Nyctus, Nosphistia, Netrobalane, Neohesperilla, Naevolus, Mucia, Mopala, Moltena, Molla, Moeros, Mnasilus, Mnasinous, Miraja, Misius, Miltomiges, Microceris, Pyrrhiades, Oxynthes, Methion, Megaleas, Malaza, Ludens, Linka, Librita, Levina, Lepella, Lamponia, Joanna, Jera, Hypocryptothrix, Holguinia, Hewitsoniella, Heronia, Hegesippe, Halotus, Haemactis, Gyrogora, Hovala, Alenia, Ge, Gallio, Evansiella, Exometoeca, Ebusus, Cyclosma, Conga, Cobaloides, Chloeria, Chamunda, Celotes, Carystina, Caligulana, Buzyges, Brusa, Bruna, Barca, Banta, Azonax, Aurina, Asbolis, Dardarina, Damas, Dispar, Arita, Chondrolepis, Argon, Appia, Ankola, Alera, Aecas, Adopaeoides, Adlerodea, Actinor, Acada