Crambidae

Crambidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030570
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Pyraloidea, Crambidae
Terastia, Notarcha, Glyphodes, Analyta, Cirrhochrista, Auchmophoba, Margarosticha, Crambus, Hednota, Talis, Diatraea, Udea, Uresiphita, Tyspanodes, Tenerobotys, Tetridia, Titanio, Tegostoma, Talanga, Syllepte, Stegea, Pyrausta, Saucrobotys, Sparagmia, Pseudonoorda, Pycnarmon, Pseudebulea, Psara, Polythlipta, Proteurrhypara, Pleuroptya, Polygrammodes, Paratalanta, Palpita, Ostrinia, Nosophora, Nomophila, Nevrina, Nomis, Microtheoris, Nascia, Nealgedonia, Metaxmeste, Metasia, Mecyna, Lygropia, Loxostege, Leucinodes, Lepidoplaga, Krombia, Lamprosema, Ischnurges, Goniorhynchus, Gyros, Evergestis, Ghesquierellana, Eurrhypis, Euclasta, Euphyciodes, Epiparbattia, Erpis, Epipagis, Epimetasia, Heortia, Epicorsia, Diastictis, Ecpyrrhorrhoe, Desmia, Cryptographis, Demobotys, Cybalomia, Cynaeda, Crocidophora, Cnaphalocrocis, Circobotys, Cliniodes, Carminibotys, Anania, Ategumia, Bocchoris, Botyodes, Aethaloessa, Algedonia, Syrianarpia, Scoparia, Gesneria, Eudonia, Anarpia, Strepsinoma, Stenia, Psammotis, Piletocera, Parapoynx, Cyrtogramme, Nymphula, Diathrausta, Duponchelia, Bradina, Aulacodes, Anageshna, Linosta, Schoenobius, Brihaspa, Midila, Cacographis, Pediasia, Pseudobissetia, Pseudocatharylla, Orocrambus, Glaucocharis, Metaeuchromius, Donacoscaptes, Chrysoteuchia, Chrysocrambus, Chilo, Catoptria, Calamotropha, Argyria, Bleszynskia, Ancylolomia, Agriphila, Herpetogramma, Zeuzerobotys, Zenamorpha, Zebronia, Yezobotys, Xanthostege, Xanthomelaena, Xanthophysa, Voliba, Vittabotys, Vinculopsis, Viettessa, Usgentia, Upiga, Ulopeza, Udonomeiga, Triuncidia, Trithyris, Trischistognatha, Trigonoorda, Trigonobela, Trigamozeucta, Trichovalva, Trichophysetis, Trichaea, Toxobotys, Torqueola, Togabotys, Tirsa, Thliptoceras, Thevitella, Thesaurica, Tessema, Temnobasis, Taurometopa, Tasenia, Tangla, Tanaophysopsis, Tabidia, Syngamia, Synclera, Symphysa, Syllepis, Sufetula, Stiphrometasia, Steniodes, Stemorrhages, Spoladea, Somatania, Sobanga, Sitochroa, Sisyrophora, Sisyracera, Sinomphisa, Sinibotys, Siga, Sedenia, Scybalistodes, Scybalista, Sceliodes, Scaptesylodes, Sathria, Sarabotys, Sameodesma, Sameodes, Samea, Salbiomorpha, Rodaba, Sacculosia, Rhynchetria, Rhimphalea, Rhodocantha, Rhimphaliodes, Rhectosemia, Rehimena, Ravanoa, Radessa, Paliga, Pygospila, Ptychopseustis, Ptiladarcha, Pseudopyrausta, Pseudoschinia, Pseudopolygrammodes, Pseudepicorsia, Psephis, Psammobotys, Protrigonia, Prototyla, Protinopalpa, Proteuclasta, Protepicorsia, Prorodes, Prorasea, Prophantis, Prooedema, Pronomis, Proleucinodes, Prodelophanes, Prolais, Prodasycnemis, Procymbopteryx, Proconica, Prochoristis, Probalaenifrons, Prionopaltis, Praephostria, Praeacrospila, Portentomorpha, Porphyrorhegma, Porphyronoorda, Syntonarcha, Syngropia, Syngamilyta, Pogonogenys, Plumegesta, Pleonectoides, Platynoorda, Platygraphis, Plantegumia, Placosaris, Pitama, Mimudea, Polygrammopsis, Tipuliforma, Thyridiphora, Thyridopsis, Pilocrocis, Pimelephila, Piletosoma, Phostria, Phlyctaenomorpha, Phlyctaenia, Phaedropsis, Perispasta, Pelinopsis, Pelaea, Pectinobotys, Patissodes, Paschiodes, Parotis, Pardomima, Paregesta, Parbattia, Paranomis, Parapilocrocis, Paracorsia, Paramecyna, Paranacoleia, Paracentristis, Pantographa, Palpusia, Palepicorsia, Pagyda, Pachynoa, Osiriaca, Orthoraphis, Orenaia, Oronomis, Omphisa, Omiodes, Noordodes, Autocharis, Nolckenia, Noctuelita, Noctueliopsis, Noctuelia, Neurophyseta, Nephrogramma, Nephelolychnis, Nephelobotys, Neoleucinodes, Neostege, Neohelvibotys, Neoepicorsia, Neocymbopteryx, Neoanalthes, Nehydriris, Neadeloides, Monodonta, Mojaviodes, Monocoptopera, Mimorista, Mojavia, Mimophobetron, Mimetebulea, Mimasarta, Microthyris, Metrea, Pyralausta, Pyradena, Pylartes, Sericoplaga, Sericophylla, Ommatospila, Oenobotys, Oligocentris, Obtusipalpis, Odontivalvia, Nymphulosis, Nothomastix, Notaspis, Nausinoe, Nannobotys, Nagiella, Nacoleiopsis, Myrmidonistis, Myriostephes, Munroeodes, Mukia, Noorda, Nonazochis, Mesocondyla, Meroctena, Meridiophila, Megastes, Megatarsodes, Meekiaria, Megaphysa, Mecynarcha, Massepha, Marwitzia, Maruca, Micromartinia, Margaretania, Marasmianympha, Malaciotis, Malleria, Maracayia, Macreupoca, Macaretaera, Mabilleodes, Lypotigris, Lumenia, Loxostegopsis, Loxoneptera, Loxomorpha, Loxmaionia, Lissophanes, Lipocosmodes, Lipocosma, Lipararchis, Liopasia, Lineodes, Limbobotys, Leucochromodes, Leucophotis, Leucochroma, Leptosophista, Lepidoneura, Lativalva, Laniipriva, Laniifera, Ethiobotys, Lamprophaia, Lampridia, Kerbela, Jativa, Ismene, Ischnoscopa, Irigilla, Ichthyoptila, Hyphercyna, Hyperlais, Hyperectis, Hymenia, Hydriris, Hyalobathra, Hyalinarcha, Hyalea, Hoterodes, Hutuna, Hoplisa, Hileithia, Heterocnephes, Hercynella, Helvibotys, Hellula, Heliothelopsis, Heliothela, Hedyleptopsis, Haplochytis, Hahncappsia, Hammocallos, Gypodes, Gononoorda, Gynenomis, Gonodiscus, Gonocausta, Goniophysetis, Goliathodes, Glaphyria, Giorgia, Furcivena, Fredia, Fumibotys, Frechinia, Filodes, Falx, Exeristis, Evergestella, Eustixia, Eustenia, Eurrhyparodes, Eupoca, Eremanthe, Eumorphobotys, Ercta, Eporidia, Ephelis, Epascestria, Enyocera, Epactoctena, Ennomosia, Endolophia, Endotrichella, Endographis, Edia, Elbursia, Elusia, Ectadiosoma, Dysallacta, Duzulla, Discothyris, Drachma, Diplopseustis, Dilacinia, Didymostoma, Dichocrocis, Diasemiopsis, Diasemia, Diasemiodes, Diaphantania, Diacme, Deuterophysa, Dichogama, Dentifovea, Deltobotys, Hyalorista, Eumaragma, Euleucinodes, Eulepte, Euctenospila, Decelia, Erinothus, Deanolis, Dausara, Deana, Dicymolomia, Dichozoma, Cuneifrons, Cryptosara, Crypsiptya, Cryptobotys, Crocidolomia, Criophthona, Cotachena, Cornifrons, Coremata, Coptobasoides, Contortipalpia, Condylorrhiza, Conchylodes, Compacta, Colomychus, Coenostolopsis, Coelobathra, Glaucodontia, Hendecasis, Hemiscopis, Cleptotypodes, Clatrodes, Cissachroa, Clarkeia, Chrysothyridia, Ciraphorus, Chrysophyllis, Chrysobotys, Chrismania, Chromodes, Choristostigma, Chlorobapta, Chilozela, Chilomima, Chilopionea, Chilocorsia, Chilochromopsis, Chilochroma, Chalcoela, Cheloterma, Chalcidoptera, Ceuthobotys, Cereophagus, Ceratocilia, Capparidia, Caloptychia, Ceratarcha, Catapsephis, Centropseustis, Caprinia, Canuza, Cangetta, Callibotys, Calamochrous, Burathema, Cadarena, Boeotarcha, Bocchoropsis, Atomopteryx, Atralata, Arthroschista, Aristebulea, Argyrarcha, Arenochroa, Archernis, Aponia, Apilocrocis, Aphytoceros, Antigastra, Ancyloptila, Anatralata, Anarmodia, Anamalaia, Ametrea, Analcina, Alatuncusiodes, Alatuncusia, Agrotera, Aiyura, Agrioglypta, Aglaops, Agathodes, Agastya, Aetholix, Aethiophysa, Aeschremon, Aeolopetra, Aeolosma, Aenigmodes, Aeglotis, Aediodina, Adoxobotys, Acropentias, Acicys, Achyra, Achantodes, Acellalis, Aboetheta, Abegesta, Vietteina, Toulgoetodes, Phanomorpha, Pagmanella, Notocrambus, Micraglossa, Malageudonia, Iranarpia, Hoenia, Exsilirarcha, Gibeauxia, Eudipleurina, Eclipsiodes, Dipleurinodes, Davana, Dasyscopa, Cosipara, Antiscopa, Caradjaina, Perimeceta, Hoploscopa, Zagiridia, Usingeriessa, Tatobotys, Synclitodes, Synclita, Symphonia, Apogeshna, Apoblepta, Aplectropus, Stegothyris, Pythagoraea, Pseudoligostigma, Pseudlithosia, Potamomusa, Physematia, Petrophila, Atomoclostis, Atelocentra, Asturodes, Asphadastis, Asparagmia, Asciodes, Witlesia, Cymbopteryx, Perisyntrocha, Parthenodes, Argyrophorodes, Parambia, Paracymoriza, Paracataclysta, Oxyelophila, Orphnophanes, Oligostigmoides, Oligostigma, Nymphulodes, Odilla, Nymphuliella, Azochis, Auxolophotis, Authaeretis, Aurorobotys, Aulacoptera, Undulambia, Thysanoidma, Tetrernia, Teratauxta, Teratausta, Cydalima, Cylindrifrons, Protyparcha, Phenacodes, Nymphicula, Nyctiplanes, Niphostola, Nicaria, Neogenesis, Neoschoenobia, Neocataclysta, Neargyractis, Neobanepa, Midilambia, Metraeopsis, Microphysetica, Metathyrida, Margarochroma, Mardinia, Mabra, Luma, Lathroteles, Langessa, Lasiogyia, Hymenoptychis, Kamptoptera, Hylebatis, Hydrorybina, Hydropionea, Hyaloplaga, Homophysodes, Heptalitha, Goniopalpia, Glyphandra, Geshna, Galadra, Eurytorna, Eurrhypara, Ertrica, Eristena, Eranistis, Ephormotris, Eoparargyractis, Eoophyla, Diathraustodes, Dracaenura, Daulia, Cymoriza, Coptobasis, Compsophila, Contiger, Coelorhyncidia, Clupeosoma, Cilaus, Clepsicosma, Chrysendeton, Chloephila, Camptomastix, Callilitha, Brevicella, Arxama, Argyractoides, Argyractis, Araeomorpha, Ambia, Almonia, Ambahona, Alloperissa, Agassiziella, Agrammia, Musotima, Melanochroa, Drosophantis, Tanaobela, Panotima, Uthinia, Neomusotima, Cosmopterosis, Blechroglossa, Banepa, Aureopteryx, Blepharucha, Bicilia, Betousa, Beebea, Barisoa, Balaenifrons, Polyterpnes, Schacontia, Dichochroma, Ancylostomia, Uinta, Niphopyralis, Tipanaea, Varpa, Stenocalama, Scirpophaga, Schoenobiodes, Rupela, Ramila, Promacrochilo, Proschoenobius, Patissa, Panalipa, Niphadoses, Leucoides, Leucargyra, Leechia, Leptosteges, Carectocultus, Donacaula, Helonastes, Calamoschoena, Argyrostola, Adelpherupa, Styphlolepis, Acentria, Phryganomima, Dolichobela, Dismidila, Zovax, Zacatecas, Xanthocrambus, Vaxi, Ubida, Tulla, Tortriculladia, Tomissa, Thisanotia, Thaumatopsis, Supercrambus, Styxon, Pseudometachilo, Pseudargyria, Productalius, Prionapteryx, Prionotalis, Prionapteron, Platytes, Platytesis, Parerupa, Paratraea, Paraplatytes, Parapediasia, Orthomecyna, Parancyla, Cyclocausta, Catagela, Occidentalia, Neoeromene, Neodactria, Neoculladia, Neocrambus, Nechilo, Neargyria, Myelobia, Miyakea, Microtalis, Miraxis, Microcrambus, Microcramboides, Microcrambon, Metacrambus, Mestolobes, Mesopediasia, Mesolia, Mesocrambus, Maoricrambus, Lancia, La, Haploplatytes, Haplopediasia, Thalamarchis, Tehama, Tawhitia, Tauroscopa, Tamsica, Microchilo, Microcausta, Micrelephas, Sericocrambus, Sebrus, Roxita, Schoenerupa, Ptochostola, Raphiptera, Pseudopediasia, Pseudoschoenobius, Idioblasta, Hemiptocha, Hemiplatytes, Pseudoclasseya, Gargela, Gadira, Friedlanderia, Flavocrambus, Fissicrambus, Fernandocrambus, Hositea, Eupastranaia, Gonothyris, Eurhythma, Eufernaldia, Euchromius, Eschata, Epiecia, Epichilo, Eoreuma, Elethyia, Diptychophora, Diploptalis, Diploschistis, Diadexia, Cypholomia, Culladiella, Culladia, Corynophora, Crambixon, Conotalis, Conocrambus, Conocramboides, Coniesta, Cleoeromene, Classeya, Chiqua, Chionobosca, Novocrambus, Neopediasia, Malgasochilo, Lyndia, Loxophantis, Loxocrambus, Libuna, Leonardo, Epina, Charltoniada, Chilandrus, Charltona, Cervicrambus, Catharylla, Catancyla, Aurotalis, Aureocramboides, Argentochiloides, Angustalius, Anomocrambus, Aphrophantis, Anaclastis, Amselia, Almita, Agriphiloides, Kupea, Knysna, Japonicrambus, Incaeromene, Japonichilo, Caffrocrambus, Burmannia, Batiana, Autarotis, Australargyria, Neasarta