Geometridae

Geometridae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030508
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Geometroidea, Geometridae
Boarmia, Geometra, Hypochrosis, Buzura, Rheumaptera, Cophocerotis, Larentia, Heterusia, Baptria, Chartographa, Scopula, Synegia, Psyra, Cleora, Ophthalmitis, Herochroma, Myinodes, Zethenia, Bracca, Zamarada, Zernyia, Zamacra, Xandrames, Xylinophylla, Tristrophis, Tornos, Thyrinteina, Terina, Thalaina, Tephrina, Synopsidia, Percnia, Paralcis, Parectropis, Peratophyga, Paralaea, Pantherodes, Paradarisa, Oxydia, Pachycnemia, Ourapteryx, Opisthograptis, Odontopera, Onychora, Odontognophos, Obeidia, Ocoelophora, Nychiodes, Nyssia, Osteodes, Nothomiza, Narraga, Neolythria, Nadagara, Myrteta, Myrioblephara, Myrmecophantes, Milionia, Mimochroa, Microcalicha, Microxydia, Microgonia, Meteima, Menophra, Metarranthis, Mesothisa, Timana, Melanolophia, Medasina, Lycia, Maidana, Luxiaria, Lomographa, Lomaspilis, Jankowskia, Leptomiza, Leucolithodes, Itame, Idiodes, Melanoptilon, Ischalis, Iridopsis, Hypomecis, Hypoxystis, Hypometalla, Capasa, Hypephyra, Hulstina, Hydatoscia, Hyalostenele, Hirasa, Holochroa, Heterostegane, Heterolocha, Heterocallia, Heterarmia, Gnophos, Hesperumia, Herbulotides, Charissa, Gnopharmia, Glena, Glaucina, Geolyces, Gasterocome, Garaeus, Gabriola, Fidonia, Fascellina, Eurychoria, Eutomopepla, Euryobeidia, Eumannia, Eudrepanulatrix, Eumera, Euippe, Euchlaena, Euchristophia, Ereunetea, Erosina, Eubarnesia, Eubordeta, Erebomorpha, Erastria, Erannis, Epione, Epigynopteryx, Epimecis, Ennomos, Ematurga, Enconista, Elphos, Elophos, Eilicrinia, Ekboarmia, Ectropis, Dyscia, Duliophyle, Drymoea, Drepanulatrix, Eutoea, Dorsifulcrum, Dilophodes, Diplurodes, Diaprepesilla, Deuteronomos, Devenilia, Dasycorsa, Dalima, Darisodes, Cystidia, Culcula, Cusiala, Ctimene, Ctenognophos, Craspedosis, Crocallis, Corymica, Coribapta, Colotois, Compsoptera, Colocleora, Cleorodes, Chlenias, Chariaspilates, Cingilia, Chiannia, Ceruncina, Catoria, Cassyma, Catophoenissa, Calletaera, Casbia, Calcaritis, Calamodes, Cabera, Bupalus, Bryoptera, Biston, Blepharoctenucha, Bichroma, Atomorpha, Athroolopha, Aspitates, Asmate, Ascotis, Arichanna, Arycanda, Apopetelia, Argyrotome, Apocheima, Apeira, Aphilopota, Anthyperythra, Anticypella, Animomyia, Angerona, Anacamptodes, Amorphogynia, Alcis, Agaraeus, Afriberina, Aethalura, Abraxas, Acrodontis, Ziridava, Xenortholitha, Xanthorhoe, Abaciscus, Zola, Venusia, Tympanota, Tyloptera, Triphosa, Trimetopia, Trichopteryx, Trichopterigia, Trichoplites, Trichodezia, Thera, Sterrhochaeta, Stamnodes, Sibatania, Scotopteryx, Scotocyma, Schistostege, Scordonia, Sauris, Ptychorrhoe, Psychophora, Plemyria, Propithex, Piercia, Physetobasis, Philereme, Perizoma, Parortholitha, Pareustroma, Pareulype, Parapalta, Palpoctenidia, Oporinia, Odezia, Minoa, Nothocasis, Nycterosea, Mimoclystia, Micromia, Mesoleuca, Melanthia, Loxofidonia, Macrohastina, Lobogonodes, Lobophora, Photoscotosia, Pomasia, Priapodes, Lithostege, Nyctobia, Leptostegna, Laciniodes, Kuldscha, Hysterura, Isoloba, Hydriomena, Hydrelia, Horisme, Hybridoneura, Heterothera, Heterophleps, Haplolabida, Hagnagora, Gymnoscelis, Gypsochroa, Graphidipus, Herbulotina, Hypocometa, Goniopteroloba, Gonanticlea, Gandaritis, Glaucorhoe, Evecliptopera, Eustroma, Stinoptila, Thinopteryx, Stenoporpia, Stenocharta, Spilopera, Stegania, Serraca, Simopteryx, Semiothisa, Selenia, Selidosema, Scioglyptis, Scionomia, Sathrosia, Scardamia, Schistophyle, Sabulodes, Sangala, Sabaria, Rikiosatoa, Pyrinia, Racotis, Rhomboptila, Pterotaea, Alpina, Psilocerea, Pseudomiza, Psilalcis, Proteostrenia, Protalcis, Probithia, Polla, Pogonopygia, Poecilopsis, Plutodes, Plagodis, Pityeja, Pitthea, Phthonosema, Phyllodonta, Phthonandria, Phaselia, Pherotesia, Eupithecia, Euphyia, Eulithis, Eubaphe, Erateina, Erebochlora, Eschatarchia, Perusia, Pero, Peribatodes, Polymixinia, Perconia, Episteira, Epirrhoe, Epilobophora, Eois, Entephria, Electrophaes, Ecpetala, Ecliptopera, Earophila, Eccymatoge, Dysstroma, Crocypus, Cosmorhoe, Colostygia, Conchylia, Collix, Coenotephria, Chrioloba, Chloroclystis, Chloroclysta, Chesias, Chaetolopha, Catarhoe, Carige, Cataclysme, Carsia, Callygris, Calleulype, Brabirodes, Calluga, Brabira, Arctesthes, Asthenotricha, Aplocera, Antimimistis, Antilurga, Amnesicoma, Agnibesa, Acolutha, Zythos, Acasis, Xystrota, Xanthyris, Tricentra, Tricentrogyna, Trygodes, Traminda, Timandra, Tanaotrichia, Symmacra, Somatina, Semaeopus, Scelolophia, Rhodostrophia, Stigma, Ptochophyle, Rhodometra, Ptychamalia, Pseudosterrha, Pseuderythrolophus, Pseudasellodes, Problepsis, Prasinochrysa, Pleuroprucha, Orthoserica, Paratyria, Pigia, Oar, Organopoda, Smicropus, Myrice, Neonemoria, Idaea, Lobocleta, Holarctias, Hemipterodes, Glossotrophia, Haemalea, Terpna, Tanaorhinus, Synchlora, Syncollesis, Tachyphyle, Strepsichlora, Rhodochlora, Pyrrhorachis, Pseudoterpna, Prasinocyma, Pingasa, Phrudocentra, Pamphlebia, Paramaxates, Pachycopsis, Ornithospila, Oxychora, Osteosema, Oospila, Omphax, Omphacodes, Oenospila, Oenochlora, Neromia, Neohipparchus, Nemoria, Mixochlora, Mimandria, Mictoschema, Microloxia, Metallochlora, Lophostola, Maxates, Mesothea, Lophorrhachia, Lophomachia, Lissochlora, Lophochorista, Lasiochlora, Jodis, Hypodoxa, Idiochlora, Hypocoela, Anisodes, Atyria, Holoterpna, Thalassodes, Heterorachis, Hemithea, Hemistola, Gnophosema, Hemidromodes, Gelasma, Euproutia, Epipristis, Eucrostes, Eualloea, Dysphania, Dooabia, Dindica, Dichorda, Comostolopsis, Comostola, Chlorochaeta, Chrysochloroma, Chloromachia, Chlorosea, Chlorocoma, Chlorodrepana, Chlorissa, Chavarriella, Cathydata, Berta, Bathycolpodes, Argyrocosma, Archichlora, Aracima, Antharmostes, Aplasta, Aporandria, Anisozyga, Alloeopage, Aglossochloris, Agathiopsis, Agathia, Aeolochroma, Acidaliastis, Acollesis, Taxeotis, Sarcinodes, Racasta, Physetostege, Petovia, Ozola, Ophiogramma, Orthostixis, Leptoctenopsis, Naxa, Heteralex, Eumelea, Ergavia, Entogonia, Derambila, Encryphia, Conolophia, Chrysotaenia, Celerena, Cartaletis, Callipotnia, Brachytrita, Alsophila, Alex, Aletis, Afrophyla, Adeixis, Leucobrephos, Archiearis, Epicosymbia, Dithecodes, Cyllopoda, Cyclophora, Crypsityla, Chrysoctenis, Chrysocraspeda, Bytharia, Chlorerythra, Atyriodes, Apostegania, Antitrygodes, Xerochlora, Victoria, Uliocnemis, Thetidia, Thalera, Monarcha, Berberodes, Microcalcarifera, Psodopsis, Psilosticha, Psilosetia, Neochesias, Naxidia, Esakiopteryx, Parabapta, Hydatocapnia, Aoshachia, Auaxa, Lampropteryx, Crypsicometa, Metabraxas, Nasusina, Monostoecha, Spaniocentra, Metallolophia, Thysanopyga, Idialcis, Cassephyra, Isturgia, Zhichihuo, Desertobia, Zeuctostyla, Zeuctocleora, Zeuctoboarmia, Zermizinga, Zerenopsis, Zeheba, Zanclopera, Zamaradopsis, Zanclidia, Yermoia, Yashmakia, Yalpa, Yapoma, Yala, Xyloscia, Xylopteryx, Xylolocha, Xerodes, Xeropteryx, Xenostega, Xenomusa, Xenographia, Xenimpia, Xenobiston, Xanthotype, Xenagia, Xanthoprepes, Xanthomima, Xanthisthisa, Wilemania, Wehrliola, Visitara, Vinemina, Vindusara, Veniliodes, Vaena, Urostola, Urepione, Uranodoxa, Ultralcis, Trotopera, Tshimganitia, Trotogonia, Tritocleis, Trigonoptila, Tracheops, Toulgoetia, Tolmera, Tmetomorpha, Threneta, Thenopa, Thallophaga, Tetragonodes, Tetracis, Tessarotis, Tephronia, Synnomos, Syngonorthus, Syneora, Synglochis, Synecta, Syncirsodes, Synaxis, Syncrenis, Symmetroctena, Sucra, Sundagrapha, Swannia, Stibaractis, Thersana, Theria, Stergamataea, Therapis, Stenorumia, Stenele, Stenaspilatodes, Stenalcidia, Tasta, Taxilepis, Talca, Tanagridia, Tarma, Tacparia, Sysstema, Syrtodes, Synzeuxis, Syrrheuma, Syrrhizodes, Synopsia, Stegotheca, Steganomima, Simena, Sigmathyris, Sicyopsis, Sicyodes, Sicya, Sestra, Sesquialtera, Sericosema, Sericoptera, Chiasmia, Stalagmia, Spododes, Spodolepis, Pareclipsis, Sphingomima, Sphacelodes, Spartopteryx, Sperrya, Songarica, Somatolophia, Solomonophila, Smyriodes, Slossonia, Sirinopteryx, Siosta, Siopla, Siona, Semimenophra, Seleniopsis, Neoselenia, Sebastosema, Scotorythra, Scodionista, Scodiomima, Sciadia, Sceleuthrix, Sarisa, Sardocyrnia, Sangalopsis, Salpis, Salasaca, Ruttelerona, Rougeotiella, Rhynchobapta, Rhoptria, Rhodophthitus, Rhinoligia, Ramobia, Rhinodia, Xanthabraxas, Pynthanosis, Pygmaena, Pygmaeopsis, Pycnostega, Pungeleria, Pucaraia, Puebla, Pterotocera, Pterospoda, Psyroides, Snowia, Scoriopsis, Psilocladia, Pseudomaenas, Pseudocoremia, Pseudobrephos, Pseudobracca, Pseudeusemia, Pseudeuchromia, Pseuderannis, Pseudepione, Pseudaleucis, Pseudalcis, Pseudabraxas, Psamatodes, Proutictis, Psilaspilates, Pseudothalera, Pseudosyngria, Pseudosoloe, Pseudaspilates, Pseudopanthera, Pseudonadagara, Proutiana, Protosyneora, Protitame, Proteopharmacis, Prosotera, Prorhinia, Prophasiane, Prometopidia, Prochoerodes, Praesos, Praeantarctia, Poya, Plesiophyle, Plesiolaea, Plegapteryx, Pleogynopteryx, Plectoneura, Plectroboarmia, Platypepla, Platycerota, Plateoplia, Plataea, Planolocha, Planociampa, Pimaphera, Pigiopsis, Picrophylla, Physostegania, Picromorpha, Physocleora, Phyle, Phrygionis, Phrudura, Phrudophleps, Pholodes, Philtraea, Philolochma, Philedia, Phigalia, Phigaliohybernia, Pherne, Petelia, Perigramma, Peridelias, Periclina, Peribolodes, Porona, Polycrasta, Polyacme, Phyllometra, Perusiopsis, Penthophlebia, Peetula, Paurocoma, Patalene, Parosteodes, Parourapteryx, Parexcelsa, Pareumelea, Parepione, Parasynegia, Paraphoides, Parapheromia, Parametrodes, Parallage, Paramelora, Paragonia, Paraglaucina, Paradromulia, Paradoxodes, Paracotis, Paracalicha, Palleopa, Paleacrita, Palyas, Palaeonyssia, Pachyplocia, Pachypalpella, Pachyerannis, Pachyligia, Oxymacaria, Oxyfidonia, Orbamia, Oratha, Phaludia, Phaeoura, Petrophora, Perissopteryx, Paralcidia, Opisogonia, Ophthalmoblysis, Opisthoxia, Omphalucha, Onellaba, Prochasma, Proboloptera, Probole, Proagra, Pristostegania, Prionomelia, Prionodonta, Priocycla, Pryocycla, Omoplatica, Omizodes, Omaguacua, Oenoptila, Oedicentra, Odysia, Odontothera, Ochroplutodes, Obolcola, Numia, Nucara, Nothylemera, Nothofidonia, Ninodes, Niceteria, Neuromelia, Nesalcis, Neuralla, Nereidania, Neritodes, Nepytia, Nepterotaea, Nepitia, Nephodia, Orthotmeta, Orgyiodes, Orthofidonia, Oreometra, Oenothalia, Oiozona, Nepheloleuca, Neozuga, Neoterpes, Neotherina, Neoteristis, Neotaxia, Neostega, Caripeta, Neorumia, Neopaniasis, Neopitthea, Neoblasta, Neodontopera, Neobapta, Nemeris, Neoalcis, Nematocampa, Nassinia, Nelo, Neazata, Negloides, Narthecusa, Narragodes, Napocheima, Nadagarodes, Mychonia, Monocerotesa, Moneta, Molybdogompha, Mnesipenthe, Mochlotona, Mnesampela, Mixopsis, Mimosema, Mimophyle, Mimomma, Mimaletis, Milocera, Mictodoca, Middletonia, Microtome, Microsema, Micronissa, Microligia, Microlyces, Microclysia, Nyssiodes, Nyctilampes, Nycterephes, Microbiston, Micrabraxas, Miantochora, Mesomima, Mesocoela, Mesedra, Mesobomba, Mesaster, Meris, Mericisca, Mellilla, Melinoides, Melinoessa, Melanchroia, Melanodes, Meichihuo, Megazancla, Megametopon, Megadrepana, Megabiston, Mauna, Martindoelloia, Mallomus, Manonida, Marcodava, Malgassothisa, Malleco, Maeandrogonaria, Macropitthea, Macrolyrcea, Lytrosis, Lyelliana, Lychnosea, Lychnographa, Loxotephria, Loxaspilates, Loweria, Lophothalaina, Lophosigna, Lophosticha, Lophobates, Locha, Lobus, Lobopola, Lobocraspeda, Lissocharis, Lissoplaga, Liometopa, Lignyoptera, Liodesina, Ligdia, Lhommeia, Leuculopsis, Leucula, Leucomicra, Leucochesias, Leuciris, Leptodontopera, Leptepistomion, Lathraeolis, Larerannis, Larophylla, Laophila, Larentioides, Laninia, Laneco, Lambdina, Lampadopteryx, Lacistophanes, Lacaria, Krananda, Jordanisca, Johnlaneia, Ixala, Iulotrichia, Ithysia, Isochromodes, Ischnopteris, Neofidonia, Neogyne, Neodora, Metamenophra, Metallospora, Melemaea, Melanotesia, Melanoscia, Iridoplecta, Iridobapta, Illa, Incalvertia, Hypulia, Hypsitropha, Hypotephrina, Hyposidra, Hypoplectis, Hypochariessa, Hypochroma, Hyperythra, Hypagyrtis, Hyostomodes, Hymenomima, Hylemeridia, Hylemera, Hylaea, Hylasia, Hygrochroma, Hyalornis, Hyalinetta, Huechulafquenia, Huapianus, Hosseusia, Homochlodes, Honorana, Hispophora, Hidalgo, Himeromima, Heterostegania, Heteroleuca, Heterodisca, Heterogena, Heteroctenia, Heterobapta, Heterabraxas, Hesperomiza, Herbita, Hemnypia, Hemixesma, Hemixera, Hemitheinopsis, Hemiphricta, Hemimorina, Hemicopsis, Hemicopha, Heliomata, Hebdomophruda, Hasodima, Haploceros, Harpagocnema, Gyostega, Halesa, Gyalomia, Gueneria, Guara, Gonora, Gonodontis, Gonogala, Goniocampa, Gongropteryx, Heteroptila, Gnophopsodos, Glenoides, Loxopora, Metanema, Geodena, Gigantalcis, Genussa, Genusa, Gastrinodes, Gastrinopa, Gastrina, Galenara, Fulvaria, Fulgurodes, Franciscoia, Fisera, Fagivorina, Falculopsis, Exurapteryx, Exheterolocha, Exelis, Exeliopsis, Exangerona, Evita, Euturneria, Eutrapela, Eusarca, Eurytaphria, Eupileta, Euphronarcha, Eupagia, Eunoumeana, Eumeekia, Eugonobapta, Eugnesia, Eufidonia, Euexia, Euctenurapteryx, Euclysia, Euctenostega, Euclidiodes, Eucharidema, Eucaterva, Euaspilates, Euangerona, Erycinopsis, Erilophodes, Erioptereta, Ekfidonia, Eisothistes, Ectephrina, Ecodonia, Ecpatites, Ecleora, Eariodes, Dysnymphus, Dyschoroneura, Dyscheralcis, Durbana, Dysbatus, Duraglia, Drymoptila, Drepanogynis, Epitherina, Episemasia, Epiplatymetra, Ephalaenia, Epelis, Enypia, Entomopteryx, Ennada, Endropiodes, Encoma, Emplocia, Enantiodes, Eustenophasma, Ephoria, Epicompsa, Hemioplisis, Dischidesia, Doratoptera, Discalma, Diptychis, Diptychia, Dioptrochasma, Devarodes, Detunda, Destutia, Derrioides, Dentinalia, Deileptenia, Dectochilus, Declana, Dasystole, Dasypteroma, Dasymacaria, Dasyfidonia, Dasyboarmia, Dasciopteryx, Danala, Daiphanta, Dagostinia, Cypra, Cymatophora, Cyphoedma, Cyclomia, Cundinamarca, Curbia, Ctenistochlora, Crypsiphila, Cryptochorina, Crypsimetalla, Crocota, Cryphaea, Cratoptera, Cotta, Cosmophyga, Cosmethis, Corula, Cophophlebia, Contropis, Conosara, Coniodes, Colpodonta, Colpocraspeda, Coironalia, Coenina, Coelocrossa, Cochisea, Cnephora, Clepsiphron, Clepsimelea, Eulygdia, Eulycia, Digonodes, Digonis, Didymoctenia, Cirsodes, Cirrhosoma, Cimicodes, Cidariophanes, Ciampa, Chrysomima, Chrostobapta, Chorodna, Chorodnodes, Chordophora, Chondrosoma, Cholomiza, Chloroctenis, Chloroclydon, Chloraspilates, Chlenomorpha, Chesiadodes, Chemerina, Cheimoptena, Chalastra, Cerurographa, Certima, Ceratonyx, Cepphis, Catocalopsis, Cataspilates, Catacrismia, Cartellodes, Carphoides, Carpella, Caripraea, Cargolia, Capusa, Caradrinopsis, Cannagara, Canelo, Campaea, Campatonema, Callipseustes, Callioratis, Callerinnys, Callemo, Calichodes, Calicha, Bylazora, Burtina, Bursadopsis, Bulonga, Budara, Brachyctenistis, Braueriana, Brachurapteryx, Bordeta, Borbachodes, Borbacha, Bonatea, Bombycodes, Boarmioides, Blaboplutodes, Bithiodes, Biclavigera, Betulodes, Besma, Bassania, Ballantiophora, Bandobena, Bagodares, Azuayia, Azyx, Axiodes, Aventiopsis, Auzeodes, Autotrichia, Automolodes, Authaemon, Altrivalvina, Atopodes, Atmoceras, Aterpnodes, Ateloptila, Astyochia, Aspilatopsis, Aspilobapta, Tanaoctenia, Calta, Asestra, Artiora, Arizela, Artemidora, Argyrophora, Arctoscelia, Argidava, Archiplutodes, Archephanes, Arauco, Apoheterolocha, Apodrepanulatrix, Apocolotois, Apocleora, Aplogompha, Aplochlora, Apiciopsis, Apicia, Apheloceros, Aphantes, Apericallia, Antiracotis, Anticleora, Antepione, Antarchia, Anosiodes, Anonychia, Anoectomychus, Anochthera, Anisoperas, Anisographe, Anemmetresa, Anectropis, Anavinemina, Anaboarmia, Amphicrossa, Amorphozancle, Amelora, Amblychia, Alloharpina, Almabiston, Allocotesia, Allaxitheca, Chihuo, Cacostegania, Astrapephora, Astatomorpha, Astegania, Asthenophleps, Astalotesia, Aporoctena, Aragua, Apophyga, Anacleora, Aetheometra, Aethaloida, Aeschropteryx, Aenictes, Adalbertia, Acrotomodes, Adactylotis, Acrotomia, Acrostatheusis, Acrosemia, Acronyctodes, Acrobiston, Acrasia, Achagua, Acauro, Acanthotoca, Abraxesis, Zenophleps, Zacualpania, Xenoclystia, Viidaleppia, Urocalpe, Trotocalpe, Trocherateina, Triptila, Triptiloides, Trichozoma, Trichorrhages, Trichobaptria, Tatosoma, Telenomeuta, Synpelurga, Syzeuxis, Symmimetis, Spiloctenia, Spectrobasis, Spargania, Solitanea, Smileuma, Scordyliodes, Rhopalodes, Rhinura, Ptygmatophora, Pterapherapteryx, Pterocypha, Pseudosauris, Pseudopsodos, Pseudomimetis, Pseudomennis, Pseudolarentia, Pseudodysstroma, Pseudochesias, Pseudeuchlora, Pseudobaptria, Pseudentephria, Psaliodes, Pseudaria, Protosteira, Protorhoe, Protonebula, Prorocorys, Prorella, Progonostola, Proomphe, Polythrena, Polystroma, Polynesia, Polyclysta, Poecilasthena, Pocophora, Plemyriopsis, Physoloba, Phyllia, Phthonoloba, Scelidacantha, Sarracena, Sarobeia, Phlebosphales, Pelurga, Paromala, Pardodes, Parazoma, Paraptera, Parapachrophylla, Paralygris, Paralobophora, Paradetis, Papuanticlea, Palaeomystis, Pachrophylla, Oulobophora, Orthonama, Otoplecta, Orthoclydon, Oreonoma, Operophtera, Onagrodes, Oligopleura, Obila, Ochodontia, Notoreas, Notholoba, Nothoporinia, Nomenia, Neotephria, Neopachrophilla, Mimomanes, Micrulia, Mesotype, Melitulias, Megalotica, Mariaba, Malgassorhoe, Malacodea, Lythria, Lobophorodes, Lobogonia, Praeapodroma, Lobidiopteryx, Leucoctenorrhoe, Lasioedma, Lagynopteryx, Kyrtolitha, Kauaiina, Juxtephria, Isosauris, Isodiscodes, Idiotephria, Hypenorhynchus, Hymenodria, Hospitalia, Hoplosauris, Hoplolygris, Hastina, Haplopteryx, Hammaptera, Grossbeckia, Hypycnopa, Heterochasta, Herbulotia, Grammochesias, Gnamptopteryx, Fletcherana, Exodezia, Eva, Eutrepsia, Eurhinosea, Eudulophasia, Eudule, Episauris, Epiphryne, Eoasthena, Eoa, Emmesomia, Elvia, Ellipostoma, Ecphysis, Euchoeca, Ersephila, Eremodorea, Echthrocollix, Dyspteris, Dysrhoe, Distoneura, Disclisioprocta, Desmoclystia, Deinoptila, Dasyuris, Dasysternica, Ctenaulis, Cyclica, Cryptoloba, Grammorhoe, Costaconvexa, Coenolarentia, Coenocalpe, Cirrolygris, Cladara, Cleptocosmia, Cirrhorheuma, Cidaria, Chrysoclystis, Chrismopteryx, Chlorotimandra, Chionopora, Chalyboclydon, Chalinophrura, Ceratodalia, Cephalissa, Camptogramma, Carbia, Calostigiodes, Camelopteryx, Callipia, Callabraxas, Caledasthena, Bombia, Bihastina, Baynia, Atopophysa, Asthena, Asaphodes, Aprosdoceta, Archirhoe, Aposteira, Apodroma, Apleria, Aperusia, Apithecia, Anydrelia, Anticlea, Anticollix, Ansorgia, Anthalma, Anomozela, Anomocentris, Anisomelia, Anemplocia, Anchiphyllia, Amygdaloptera, Aloba, Almeria, Aeschrostoma, Aepylopha, Actinoloba, Acodia, Acalyphes, Zygophyxia, Zalissolepis, Trichosterrha, Tricentroscelis, Dystypoptila, Tineigidia, Synegiodes, Docirava, Stenorrhoe, Ptomophyle, Protoproutia, Proutoscia, Paota, Palaeaspilates, Oncopus, Odontoptila, Notiosterrha, Neothysanis, Metallaxis, Lycaugidia, Lissoblemma, Lipotaxia, Lipomelia, Isoplenodia, Leucoxena, Isoplenia, Ignobilia, Haematopis, Goniacidalia, Gnamptoloma, Formiana, Eupithecidia, Eumacrodes, Eueupithecia, Euacidalia, Erythrolophus, Epicleta, Emmiltis, Dualana, Pylargosceles, Dithalama, Discomiosis, Discoglypha, Dasybela, Craspediopsis, Cinglis, Chorizomena, Brachyglossina, Autanepsia, Aphanophleps, Antilycauges, Anthemoctena, Anthometra, Yinchie, Xenozancla, Xenopepla, Xenochroma, Xenochlorodes, Xenochlaena, Xanthoxena, Xanthodura, Urolitha, Tropicollesis, Timandromorpha, Thrasychlora, Apostates, Telotheta, Tachychlora, Syndromodes, Synclysmus, Sterictopsis, Sphagnodela, Rhuma, Rhomborista, Rhodesia, Rhadinomphax, Rhanidopsis, Pyrochlora, Pulchralata, Pseudiodis, Pseudhemithea, Protophyta, Prosomphax, Prohydata, Poecilochlora, Praegnophosema, Perithalera, Pentheochlora, Paromphacodes, Paraprasina, Paraterpna, Paragathia, Parachlorissa, Oxyphanes, Opisthotia, Oneiliana, Ochrognesia, Nothoterpna, Nipponogelasma, Neurotoca, Neothela, Neocrasis, Neagathia, Narquena, Mixochroa, Mixolophia, Mujiaoshakua, Mixocera, Mirifica, Metallothea, Methydata, Mesurodes, Merochlora, Luashia, Lophothorax, Louisproutia, Limbatochlamys, Leucesthes, Leptocolpia, Leucaniodes, Lathochlora, Lambornia, Klinzigidia, Hypobapta, Hyphalia, Hydatopsis, Hydata, Hyalochlora, Hyalinometra, Hierochthonia, Hethemia, Heteresthes, Heterocrita, Heliomystis, Hemichloreis, Helicopage, Gonochlora, Geometrina, Idiochroa, Hypsometra, Euxena, Euloxia, Eueana, Eucyclodes, Eretmopus, Episothalma, Epigelasma, Dyschlorodes, Dyschloropsis, Dysdamartia, Dryochlora, Dyscheilia, Dolosis, Dioscore, Doloma, Dichroma, Dichordophora, Cymatoplex, Cyclothea, Cusuma, Culpinia, Ctenothea, Ctenoberta, Crypsiphona, Conchyliodes, Orthorisma, Iulops, Iotaphora, Gelasmodes, Collesis, Chrotochlora, Chlorozancla, Chlorosterrha, Chlororithra, Chloropteryx, Chloroparda, Chloromianta, Chloromma, Chlorodontopera, Chlorodes, Chlorochlamys, Chloractis, Chloeres, Cheteoscelis, Cheroscelis, Centrochria, Celidomphax, Cenochlora, Cancellalata, Callisteuma, Camptolophia, Blechroneromia, Cacochloris, Austroterpna, Argyrographa, Apodasmia, Anoplosceles, Anomphax, Androzeugma, Allochrostes, Allochlorodes, Agoschema, Zeuctophlebia, Zanclorhacos, Zanclopteryx, Xyridacma, Xenogenes, Theoxena, Trizodes, Thaumatographe, Tapinogyna, Systatica, Symphylistis, Satraparchis, Samana, Phthorarcha, Phrixocomes, Phrataria, Phallaria, Parepisparis, Paraptychodes, Panagropsis, Palaeodoxa, Ophiographa, Onycodes, Oenochroma, Panulia, Norsia, Nycticleptes, Adicocrita, Actenochroma, Nearcha, Monoctenia, Macrotes, Macroxystra, Loxorhombia, Lissomma, Lissocraspeda, Inurois, Hypographa, Homospora, Holostixa, Heliothea, Gastrophora, Eumegethes, Epirranthis, Epidesmia, Enchocrana, Drepanopterula, Ecphyas, Dolichoneura, Dolerophyle, Dinophalus, Dicyclodes, Dichromodes, Derxena, Cernia, Centronaxa, Cathaemacta, Carmala, Caledophia, Bradyctena, Axiagasta, Barrama, Aspilonaxa, Arhodia, Arcina, Apotheta, Antictenia, Apatadelpha, Antasia, Anomogenes, Ametris, Amphiclasta, Alsophiloides, Aglossophanes, Adesmobathra, Abraxaphantes, Dirce, Lachnocephala, Caenosynteles, Archiearides, Ecnomophlebia, Ecchloropsis, Dargeia, Cyneoterpna, Debos, Cortixa, Circopetes, Neolissomma, Tamurhydrelia, Eucosmia