Gelechiidae

Gelechiidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030506
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Gelechioidea, Gelechiidae
Aristotelia, Gelechia, Anacampsis, Vladimirea, Keiferia, Thiotricha, Nothris, Telphusa, Telephila, Teleiodes, Recurvaria, Scrobipalpopsis, Aproaerema, Stomopteryx, Brachmia, Gnorimoschema, Phthorimaea, Strobisia, Bryotropha, Xystophora, Stenovalva, Stenolechia, Stegasta, Sophronia, Sitotroga, Anisoplaca, Sinoe, Scrobipalpula, Scrobipalpa, Megacraspedus, Apatetris, Ptocheuusa, Protolechia, Proselotis, Polyhymno, Platyedra, Phloeocecis, Parastega, Parapodia, Parachronistis, Palumbina, Acompsia, Monochroa, Metzneria, Apodia, Metanarsia, Mesophleps, Pavolechia, Lysipatha, Lasiarchis, Isophrictis, Holophysis, Onebala, Untomia, Ephysteris, Harmatitis, Harpagidia, Anarsia, Filatima, Epiparasia, Epidola, Dorycnopa, Dichomeris, Compsolechia, Chionodes, Psoricoptera, Charistica, Caryocolum, Carpatolechia, Battaristis, Athrips, Aroga, Anomoxena, Agnippe, Sattleria, Ornativalva, Neofaculta, Mirificarma, Lixodessa, Istrianis, Laris, Kiwaia, Deroxena, Deltophora, Chilopselaphus, Teleiopsis, Metopios, Theisoa, Chlorolychnis, Belovalva, Antithyra, Amphitrias, Aerotypia, Strenophila, Physoptila, Syrmadaula, Syringopais, Sphagiocrates, Zizyphia, Zelosyne, Xenolechia, Walshia, Vadenia, Tuta, Turcopalpa, Trypherogenes, Trypanisma, Trychnopalpa, Tritadelpha, Tricyanaula, Tricyphistis, Trichembola, Tricerophora, Tosca, Trachyedra, Toxotacma, Tituacia, Tornodoxa, Tiranimia, Tildenia, Tila, Thymosopha, Thrypsigenes, Thriophora, Thiognatha, Tecia, Taygete, Tabernillaia, Tahla, Tanycyttara, Syngelechia, Syndesmica, Syncratomorpha, Syncopacma, Syncathedra, Synactias, Symphanactis, Symmetrischema, Symbolistis, Symbatica, Streyella, Streniastis, Stigmatoptera, Sterrhostoma, Stibarenches, Stereomita, Stereodmeta, Steremniodes, Stachyostoma, Stagmaturgis, Sriferia, Sphenogrypa, Sphenocrates, Sphaleractis, Spermanthrax, Sorotacta, Smenodoca, Simoneura, Sicera, Semophylax, Semnostoma, Semocharista, Scythostola, Scrobitasta, Scrobipalpuloides, Scrobipalpulopsis, Scrobipalpomima, Scodes, Sclerocopa, Sclerophantis, Sclerograptis, Sclerocecis, Schneidereria, Scindalmota, Schmidtnielsenia, Schizovalva, Schistovalva, Schistonoea, Schistophila, Schemataspis, Sarotorna, Satrapodoxa, Reichardtiella, Rotundivalva, Pyncostola, Ptychovalva, Pycnodytis, Ptycerata, Ptilostonychia, Pseudotelphusa, Pseudosymmoca, Pseudochelaria, Pseudathrips, Pseudarla, Psamathocrita, Protoparachronistis, Prostomeus, Proteodoxa, Prosodarma, Promolopica, Prolita, Prodosiarcha, Procharista, Proadamas, Porpodryas, Pragmatodes, Plectrocosma, Platyphalla, Platymacha, Pityocona, Pithanurga, Phylopatris, Pilocrates, Piskunovia, Phrixocrita, Phthoracma, Phricogenes, Photodotis, Pharangitis, Phanerophalla, Phaeotypa, Pexicopia, Peucoteles, Pauroneura, Parelectroides, Parathectis, Paratelphusa, Parastenolechia, Paraselotis, Paraschema, Parapsectris, Paranarsia, Parallactis, Paralida, Parabola, Panicotricha, Pancoenia, Palintropa, Paltoloma, Pachygeneia, Oxypteryx, Oxylechia, Orthoptila, Oxycryptis, Organitis, Ophiolechia, Oncerozancla, Oestomorpha, Oecocecis, Neotelphusa, Nealyda, Narthecoceros, Naera, Myconita, Mometa, Molopostola, Mniophaga, Mnesistega, Metopleura, Meteoristis, Metaplatyntis, Metatactis, Metabolaea, Merimnetria, Meridorma, Menecratistis, Melitoxoides, Melitoxestis, Magonympha, Radionerva, Petalostomella, Pessograptis, Perioristica, Pelocnistis, Pectinophora, Octonodula, Ochmastis, Macrenches, Macrocalcara, Macracaena, Lutilabria, Lophaeola, Logisis, Locharcha, Limenarchis, Lexiarcha, Leurozancla, Leuronoma, Leucogoniella, Leucophylla, Leistogenes, Leptogeneia, Lanceopenna, Larcophora, Lanceoptera, Lacistodes, Lachnostola, Klimeschiopsis, Lacharissa, Karwandania, Iwaruna, Iulota, Ivanauskiella, Issikiopteryx, Isochasta, Isembola, Ischnophylla, Ischnophenax, Idiophantis, Hypocecis, Hypodrasia, Hyperecta, Hypatima, Hyodectis, Horridovalva, Homotima, Homoshelas, Holcophoroides, Holcophora, Hierangela, Heterozancla, Hemiarcha, Heliangara, Helcystogramma, Haplochela, Haplovalva, Hapalosaris, Hapalonoma, Gonaepa, Grandipalpa, Thaumaturgis, Neopatetris, Neofriseria, Neolechia, Neodactylota, Glycerophthora, Glauce, Gladiovalva, Gibbosa, Geniadophora, Telephata, Gambrostola, Frumenta, Galtica, Furcaphora, Friseria, Flexiptera, Fortinea, Filisignella, Ficulea, Fascista, Faculta, Exoteleia, Excommatica, Exceptia, Evippe, Euzonomacha, Eustalodes, Eurysacca, Euryctista, Eunomarcha, Eunebristis, Eulamprotes, Eudactylota, Ethmiopsis, Ethirostoma, Erythriastis, Eristhenodes, Erikssonella, Epimimastis, Epimesophleps, Epilechia, Ephelictis, Encolpotis, Enchrysa, Encolapta, Encentrotis, Empedaula, Empalactis, Emmetrophysis, Elasiprora, Drepanoterma, Dissoptila, Dolerotricha, Ischnocraspedus, Ilseopsis, Irenidora, Euhomalocera, Dirhinosia, Diprotochaeta, Dicranucha, Phloeograptis, Phobetica, Latrologa, Hedma, Diastaltica, Deoclona, Decatopseustis, Darlia, Dactylethrella, Daltopora, Curvisignella, Crypsimaga, Craspedotis, Crasimorpha, Coydalla, Crambodoxa, Coudia, Cosmardia, Corynaea, Copticostola, Coproptilia, Coniogyra, Compsosaris, Commatica, Coleotechnites, Coloptilia, Clistothyris, Chthonogenes, Clepsimacha, Clepsimorpha, Chrysoesthia, Chretienella, Chorivalva, Chelophoba, Chaliniastis, Chalcomima, Caulastrocecis, Cerofrontia, Catameces, Cathegesis, Catalexis, Cartericella, Capnosema, Canthonistis, Calliprora, Calliphylla, Bucolarcha, Blastovalva, Bilobata, Besciva, Beltheca, Baryzancla, Batenia, Bagdadia, Barticeja, Bactropaltis, Axyrostola, Autodectis, Australiopalpa, Aulidiotis, Atremaea, Aspades, Asapharcha, Arotromima, Arogalea, Apotistatus, Apothetoeca, Apotactis, Aponoea, Apocritica, Aphanostola, Anthistarcha, Anthinora, Anomologa, Arla, Angustialata, Anastreblotis, Anathyrsotis, Anastomopteryx, Anasphaltis, Coleostoma, Colonanthes, Coconympha, Cnaphostola, Anaptilora, Anapatetris, Agathactis, Aeolotrocha, Adullamitis, Adoxotricha, Adelomorpha, Acutitornus, Acrophiletis, Gobipalpa, Epibrontis, Argyrolacia, Argophara, Aregha, Argolamprotes, Araeovalva, Araeophylla, Araeophalla, Amphigenes, Amblypalpis, Amblyphylla, Ambloma, Altenia, Alsodryas, Allophlebia, Allotelphusa, Agonochaetia