Ichneumonidae

Ichneumonidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13027435
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Ichneumonoidea, Ichneumonidae
Echthrus, Agrothereutes, Theronia, Neotheronia, Mecistum, Ischnus, Joppidium, Cryptus, Caenocryptus, Paraperithous, Afrephialtes, Xanthopimpla, Scambus, Acropimpla, Zaglyptus, Perithous, Chriodes, Dolichomitus, Iseropus, Oxyrrhexis, Polysphincta, Sinarachna, Zatypota, Itoplectis, Apechthis, Pimpla, Cteniscus, Idiogramma, Delomerista, Poemenia, Rhyssa, Megarhyssa, Colaulus, Netelia, Hercus, Polyblastus, Erromenus, Monoblastus, Cosmoconus, Excavarus, Adelognathus, Odontocolon, Xorides, Encrateola, Demopheles, Parmortha, Cubocephalus, Polytribax, Giraudia, Schenkia, Megaplectes, Pleolophus, Aptesis, Gambrus, Hoplocryptus, Aritranis, Idiolispa, Trychosis, Xylophrurus, Meringopus, Mesostenus, Diapetimorpha, Listrognathus, Acroricnus, Cryptohelcostizus, Sphecophaga, Coleocentrus, Lycorina, Collyria, Chorinaeus, Trieces, Pantorhaestes, Syndipnus, Hypamblys, Ophiopterus, Casinaria, Dusona, Metopius, Spudaeus, Carria, Exochus, Lissonota, Alloplasta, Cryptopimpla, Syzeuctus, Meniscomorpha, Exetastes, Rhimphoctona, Ceratogastra, Sympherta, Opheltes, Hypomecus, Aulojoppa, Echthromorpha, Lamachus, Scopesis, Bathyplectes, Cymodusa, Phobocampe, Tranosema, Diadegma, Echthronomas, Deniya, Thyreodon, Mesochorus, Diplazon, Syrphoctonus, Woldstedtius, Promethes, Sussaba, Allonotus, Eusterinx, Tycherus, Protichneumon, Coelichneumon, Orgichneumon, Cratichneumon, Ichneumon, Pseudoamblyteles, Anisopygus, Setanta, Diphyus, Stenichneumon, Aoplus, Hybophorellus, Virgichneumon, Barichneumon, Platylabops, Hoplismenus, Neotypus, Anisobas, Platylabus, Dentilabus, Cyclolabus, Linycus, Neolinycus, Spilichneumon, Imeria, Phaeogenes, Bathythrix, Dichrogaster, Ethelurgus, Hemiteles, Lochetica, Flavopimpla, Sericopimpla, Tromatobia, Camptotypus, Lissopimpla, Nomosphecia, Lytarmes, Iaria, Eugalta, Cnastis, Parema, Ulesta, Augerella, Epirhyssa, Ctenichneumon, Validentia, Cratolabus, Poecilojoppoides, Neofacydes, Holcojoppa, Compsophorus, Maraces, Pseudomaraces, Aglaojoppa, Phytodietus, Certonotus, Labium, Astomaspis, Buysmania, Gambroides, Goryphus, Eurycryptus, Apophua, Leptobatopsis, Skeatia, Stirexephanes, Lorio, Coesula, Takastenus, Gotra, Ceratocryptus, Thelodon, Benyllus, Campoletis, Amblyjoppa, Glypta, Perilissus, Scolobates, Lagarotis, Scenocharops, Charops, Pristomerus, Trathala, Ophion, Enicospilus, Colpotrochia, Arotes, Diadromus, Longichneumon, Gavrana, Bambuscopus, Eccoptosage, Losgna, Darachosia, Bystra, Darymna, Legnatia, Celebichneumon, Melanichneumon, Barichneumonites, Euheresiarches, Sycaonia, Lareiga, Mesophadnus, Eutanyacra, Atanyjoppa, Cratojoppa, Lymantrichneumon, Dimaetha, Oxytaenia, Liotryphon, Clistopyga, Schizopyga, Neoxorides, Neliopisthus, Ctenochira, Tryphon, Eudelus, Endasys, Phygadeuon, Mesoleptus, Atractodes, Xenoschesis, Rhorus, Alexeter, Phaenolobus, Perispuda, Campodorus, Mesoleius, Zemiophora, Anisotacrus, Agrypon, Hadrodactylus, Phobetes, Euryproctus, Hellwigia, Campoplex, Hyposoter, Temelucha, Barylypa, Erigorgus, Yamatarotes, Tricholabus, Stenomacrus, Pseudoplatylabus, Hepiopelmus, Thyrateles, Syspasis, Vulgichneumon, Stenobarichneumon, Homotherus, Eupalamus, Crypteffigies, Patrocloides, Obtusodonta, Zanthojoppa, Triptognathus, Achaius, Eurylabus, Callajoppa, Piogaster, Triancyra, Eridolius, Strabotes, Bodedia, Brachypimpla, Olethrodotis, Ischyrocnemis, Helotorus, Banchus, Joppa, Whymperia, Lamprocryptus, Polycyrtus, Agonocryptus, Macrojoppa, Synechocryptus, Lynteria, Dyspetes, Klutiana, Apocryptus, Dagathia, Crathiorada, Sinophorus, Holcichneumon, Leptophatnus, Liojoppa, Corymbichneumon, Afrocoelichneumon, Pseudocillimus, Ceratojoppa, Ischnojoppa, Deuterotypus, Afromelanichneumon, Afrectopius, Phaisura, Hemiphaisura, Pseudoplatylabops, Phaisurellops, Procerochasmias, Ctenochares, Centeterichneumon, Chirotica, Megastylus, Ateleute, Cremastus, Ctenichneumonops, Ischnoceros, Aethianoplis, Gibbosoplites, Leptotogea, Seyrighoplites, Rhadinodonta, Rhadinodontoplisus, Calleupalamus, Acanthobenyllus, Crytea, Afromevesia, Microlongichneumon, Afrolongichneumon, Stenobenyllus, Setantops, Pseudotogea, Stenaoplus, Afrobystra, Hemibystra, Rhadinodontops, Parvaoplus, Xanthophenax, Allophatnus, Osprynchotus, Gabunia, Atropha, Astiphromma, Olesicampe, Macrus, Deuteroxorides, Orthocentrus, Synodites, Barytarbes, Synomelix, Trematopygus, Zaplethocornia, Plectocryptus, Lathrolestes, Himerta, Kristotomus, Asthenolabus, Pygocryptus, Schreineria, Dreisbachia, Diacritus, Procinetus, Cratocryptus, Gelis, Zoophthorus, Stibeutes, Mastrus, Gnotus, Oresbius, Aethecerus, Baeosemus, Dicaelotus, Colpognathus, Apaeleticus, Heterischnus, Poecilostictus, Dilleritomus, Stenarella, Acrodactyla, Rhinotorus, Rictichneumon, Pithotomus, Nemeritis, Orthopelma, Endromopoda, Diaparsis, Trichomma, Mesoleptidea, Phaestacoenitus, Cymodusopsis, Rynchobanchus, Notoplatylabus, Priopoda, Wahliodontus, Cestrus, Chasmias, Gareila, Goedartia, Ectopius, Listrodromus, Probolus, Exephanes, Limerodops, Amblyteles, Fileanta, Spilothyrateles, Monontos, Alomya, Centeterus, Oronotus, Dirophanes, Herpestomus, Plectiscus, Plectiscidea, Cylloceria, Acaenitus, Spilopteron, Heteropelma, Perisphincter, Kokujewiella, Habronyx, Aphanistes, Anomalon, Triclistus, Cidaphus, Stauropoctonus, Barytatocephalus, Eremotylus, Phradis, Aneuclis, Barycnemis, Lathrostizus, Meloboris, Alcima, Hyperbatus, Protarchus, Azelus, Absyrtus, Synoecetes, Pion, Syntactus, Homaspis, Notopygus, Ctenopelma, Teleutaea, Latibulus, Pterocryptus, Picardiella, Necolio, Pycnocryptodes, Myrmeleonostenus, Nippocryptus, Buathra, Thrybius, Brussinocryptus, Rhembobius, Colocnema, Aconias, Javra, Litochila, Ceratophygadeuon, Medophron, Aclastus, Glyphicnemis, Acrolyta, Diaglyptidea, Isadelphus, Euceros, Exyston, Cycasis, Orthomiscus, Grypocentrus, Oedemopsis, Eclytus, Rhyssella, Gregopimpla, Ephialtes, Exeristes, Quandrus, Psilomastax, Heresiarches, Levansa, Lissosculpta, Xestojoppa, Odontojoppa, Degithina, Aucklandella, Algathia, Auberteterus, Stenodontus, Phalgea, Yezoceryx, Jezarotes, Therion, Seticornuta, Stictopisthus, Dicamptus, Leptophion, Dictyonotus, Melalophacharops, Eriborus, Xanthocampoplex, Clypeoplex, Enytus, Venturia, Banchopsis, Stictolissonota, Dinocryptus, Wuda, Xanthocryptus, Hadrocryptus, Xoridesopus, Nematopodius, Palmerella, Cremnocryptus, Baltazaria, Irabatha, Buodias, Melcha, Friona, Hedycryptus, Amauromorpha, Vagenatha, Euchalinus, Isotima, Formostenus, Chlorocryptus, Mansa, Hemigaster, Lienella, Bentyra, Paraphylax, Diatora, Formocryptus, Poecilocryptus, Myllenyxis, Cyrtorhyssa, Chiaglas, Caspipina, Leptopimpla, Xiphulcus, Sulcarius, Megacara, Hedylus, Lysibia, Charitopes, Agasthenes, Trogus, Saranaca, Gnamptopelta, Conocalama, Catadelphus, Pristicerops, Trogomorpha, Rubicundiella, Limonethe, Ectopimorpha, Neamblymorpha, Hemihoplis, Coelichneumonops, Cornuprocerus, Jethsura, Pantisarthrus, Allomacrus, Hyperacmus, Oxytorus, Microleptes, Phthorima, Xestopelta, Enizemum, Syrphophilus, Pseuderipternus, Eiphosoma, Xiphosomella, Microcharops, Campoctonus, Dolophron, Clitiga, Porizon, Sesioplex, Parania, Corsoncus, Hyperallus, Anoncus, Atithasus, Lophyroplectus, Oetophorus, Hodostates, Diradops, Arenetra, Cephaloglypta, Sphelodon, Hypsicera, Leurus, Periope, Messatoporus, Pachysomoides, Acerastes, Lymeon, Cryptanura, Baryceros, Compsocryptus, Lanugo, Chromocryptus, Hidryta, Apsilops, Cremnodes, Stilpnus, Orthizema, Helcostizus, Xenolytus, Polyaulon, Neopimpla, Isdromas, Aplomerus, Exenterus, Smicroplectrus, Boethus, Otoblastus, Atopotrophos, Zagryphus, Thymaris, Brachycyrtus, Labena, Podoschistus, Flacopimpla, Zabrachypus, Townesia, Calliephialtes, Westwoodia, Baranisobas, Scutellator, Amphirhachis, Hepialichneumon, Cryptophion, Brachyscleroma, Alcochera, Leptoperilissus, Neurogenia, Perjiva, Amphibulus, Sphinctus, Erythrodolius, Symplecis, Gnathochorisis, Neoproclitus, Cressonia, Proclitus, Helictes, Eucremastus, Platymischos, Aderaeon, Ceratodolius, Lethades, Lagoleptus, Nipponaetes, Syrphidepulo, Schachticraspedon, Peakelestes, Nanium, Jorgeus, Coelorhachis, Xiomara, Asthenara, Physotarsus, Onarion, Ophionellus, Podogaster, Phaenolabrorychus, Castrosion, Glyptopimpla, Brachynervus, Misetus, Saltagenes, Eurytyloides, Eremura, Pleurogyrus, Arotrephes, Notocampsis, Limerodes, Catucaba, Stethantyx, Joppocryptus, Clydonium, Pectinorex, Nothocremastus, Theroscopus, Agriotypus, Marjorietta, Cladeutes, Paxylommites, Tobiasites, Ghilarovites, Eurypterna, Ghilaromma, Hybrizon, Noxocremastus, Dilleria, Pycnoflatsor, Lithoserix, Liaodontus, Maxodontus, Dicaelodontus, Zambion, Rhytura, Pygmaeolus, Eparces, Notosemus, Picrostigeus, Thaumatogelis, Uchidella, Sciron, Megalomya, Bioblapsis, Stilbops, Plectochorus, Dialipsis, Aperileptus, Aniseres, Apoclima, Ganodes, Rodrigama, Eruga, Ticapimpla, Hymenoepimecis, Acrotaphus, Zonopimpla, Umanella, Anastelgis, Pachymelos, Kerrichia, Acrotomus, Regius, Dicaelognathus, Tersilochus, Otlophorus, Seleucus, Glabridorsum, Kasparyania, Probles, Epistathmus, Heterocola, Dotocryptus, Pegaoplex, Laticoleus, Odinophora, Neostroblia, Notophrudus, Diaglyptella, Saotis, Pionpherta, Phaestus, Parablastus, Benjaminia, Synosis, Itamuton, Grotea, Mesoclistus, Pristiceros, Lusius, Sphaeromanus, Thymebatis, Carinodes, Camera, Livipurpurata, Trematopygodes, Fianoniella, Aravenator, Episemura, Atrometoides, Paracoelichneumon, Phrudus, Tanychorella, Allophroides, Hypsanacis, Asperpunctatus, Metachorischizus, Trachyarus, Costifrons, Cyclaulus, Ophiogastrella, Sicophion, Janzophion, Dimophora, Lapton, Clypeodromus, Tanychora, Enclisis, Lemophagus, Menaka, Prosthoporus, Stangepelma, Nepiesta, Diaglyptellodes, Magwengiella, Lissonotidea, Pherhombus, Thymariodes, Trachysphyrus, Synetaeris, Gelanes, Schelocentrus, Pseudopimpla, Dentimachus, Micromonodon, Perilimicron, Charmops, Aspidon, Atabulus, Entypoma, Hemiphanes, Acaenitellus, Hemichneumon, Astrenis, Lygurus, Eriostethus, Calosphyrum, Hedyjoppa, Barytarbodes, Proeliator, Mokajoppa, Brevitubulus, Geraldus, Philogalleria, Alophosternum, Batakomacrus, Tranosemella, Cosmiocryptus, Anacis, Eremodolius, Retalia, Raninia, Agathilla, Neocryptopteryx, Cisaris, Mallochia, Campocraspedon, Pseudagrypon, Pseudalomya, Pseudorhyssa, Lagarosoma, Tossinolodes, Neoexetastes, Ledora, Torquinsha, Breviterebra, Tropistes, Eucremastoides, Zaglyptomorpha, Hiatensor, Acourtia, Ribasia, Drepanoctonus, Dihelus, Pharetrophora, Distathma, Spinolochus, Strongylopsis, Glyptorhaestus, Priotomis, Rhorodes, Callidora, Nelophia, Torbda, Caenocryptoides, Cornutoplisus, Rhaestus, Handaoia, Labrossyta, Epitomus, Blapsidotes, Macrulus, Pseudanomalon, Stethoncus, Eristicus, Pyracmon, Ptychopsis, Clypeocampulum, Reclinervellus, Earobia, Pseudocremastus, Semimesoleius, Neorhacodes, Periplasma, Chromoplex, Orientospilus, Euryophion, Rhopalophion, Afrophion, Odontoneura, Lygurella, Eubaeus, Urotryphon, Catachora, Paraƫthecerus, Mevesia, Aridella, Thibetoides, Aeglocryptus, Aglaodina, Xiphonychidion, Chilecryptus, Myrmecacis, Araucacis, Phycitiplex, Xylacis, Tilgidopsis, Megatryphon, Parapimpla, Nothischnus, Cephalobaris, Townostilpnus, Lithotorus, Rhysaspis, Bureschias, Eriplatys, Auritus, Townesites, Triptognathops, Acolobus, Cotiheresiarches, Ectopoides, Diaschisaspis, Oiorhinus, Orotylus, Nematomicrus, Deuterolabops, Leptacoenites, Spilopimpla, Indovia, Sozites, Diracela, Mastrulus, Grasseiteles, Gnypetomorpha, Platyrhabdus, Oecotelma, Clypeoteles, Rasnitsynites, Tymmophorus, Neischnus, Fredegunda, Megaetaira, Lathiponus, Gunomeria, Neleges, Occapes, Smicrolius, Arbelus, Varnado, Stenapatetor, Pseudocoelichneumon, Liojoppites, Genaemirum, Chasmopygium, Oriphatnus, Neurateles, Hellwigiella, Tretobasis, Gonotypus, Melanoplex, Lathroplex, Scirtetes, Zonocryptus, Cyanopelor, Rhynchocryptus, Gessia, Cyanodolius, Platymystax, Madagasgavrana, Himertosoma, Pseudevirchoma, Denticrytea, Semitogea, Thyridoplites, Thaumatoplitops, Thaumatoplites, Nonnus, Paraditremops, Mesochorella, Thamester, Foveosculum, Chineater, Adelotropis, Chauvinia, Hoplophaeogenes, Arearia, Chilocyrtus, Paracollyria, Notaulites, Hieroceryx, Phorotrophus, Ishigakia, Encardia, Hemimetopius, Lepiscelus, Melanodolius, Pimplomorpha, Ricrena, Eurygenys, Allotheca, Skiapus, Tetractenion, Tossinola, Sjostedtiella, Gerdius, Nematocryptus, Savolia, Hemisphragia, Perinetia, Fotsiforia, Larpelites, Trafana, Bozakites, Tricapus, Hoeocryptus, Owenus, Tolonus, Coccygodes, Gabia, Dolichomastix, Ibornia, Xanthephialtes, Pimplaetus, Spinellamblys, Spinamblys, Torquaoplus, Gibbobystra, Hemibystrops, Evirchomella, Aculichneumon, Dentichasmiops, Seyrigichneumon, Dentichasmias, Serratosculum, Monodontichneumon, Hiorada, Depressopyga, Lissolongichneumon, Leptops, Cryptoplites, Larischia, Aethioplitops, Aethioplites, Spanophatnus, Thaumatocephalus, Stenarchops, Madagasichneumon, Rugosculpta, Solitosculum, Naenarosculum, Ctenocalops, Spinallonotus, Phaisurella, Neeurylabia, Hoploplatystylus, Ctenocalus, Seyrigiella, Pyramidamblys, Togeella, Pseudeupalamus, Leptomalaisia, Bovijoppa, Gyrodontichneumon, Malaisichneumon, Amblysmenus, Marlisia, Dammermaniellops, Stenolonche, Ortezia, Plagiotrypes, Narthecura, Oezdemirus, Lobaegis, Tetragonochora, Jacotitypus, Afrotrogus, Pepsijoppa, Pseudischnojoppa, Aethiamblys, Protoleptops, Apatetorides, Punctileptops, Coeloleptops, Coelapatetor, Apatetor, Catastenus, Hadrostethus, Scrobiculus, Merolides, Matara, Xenarthron, Archoprotus, Loxodocus, Digonocryptus, Townesion, Poecilodromus, Platybirmania, Lissolaboides, Acantholabus, Cyclolabellus, Clypeolabus, Hirtolabus, Poecilodromops, Isandria, Naenarides, Pseudocillimops, Trogopyga, Neocratojoppa, Ileantella, Luteocoelius, Naenaria, Cobunus, Trogichneumon, Cosmiojoppa, Rimbusia, Neolareiga, Aeneonaenaria, Elysioreiga, Amblyaeneus, Neamblyaeneus, Ogulnia, Stenogynaia, Silsila, Fitatsia, Acromia, Menaforia, Neobuodias, Anupama, Jonathania, Ceratomansa, Tanepomidos, Amrapalia, Arhytis, Microstenus, Ahilya, Tricholinum, Palpostilpnus, Peritasis, Ectomocolax, Extenuosodalis, Indagrypon, Macromalon, Acerataspis, Abanchogastra, Sclerophion, Urvashia, Tanychela, Neleothymus, Microsage, Poecilojoppa, Rhinium, Latosculum, Glodianus, Dicamixus, Bicryptella, Scolomus, Occia, Lissocaulus, Cecidopimpla, Sachtlebenia, Panteles, Nesolinoceras, Anepomias, Photocryptus, Sphecoctonus, Leptocryptoides, Lepidura, Artherola, Vernamalon, Debilos, Lavinifia, Tricyphus, Stirojoppa, Holojoppa, Pedinopelte, Ambloplisus, Abzaria, Diacantharius, Dilopharius, Chilhoplites, Patroclus, Conopyge, Pentelophus, Lophojoppa, Megajoppa, Eurydacus, Projoppa, Cryptojoppa, Lichmeres, Oreohoplis, Notacma, Oedicephalus, Cubus, Rhynchophion, Alophophion, Simophion, Eutanygaster, Hanauella, Dimorphonyx, Hallocinetus, Atrometus, Aubertiana, Gravenhorstia, Bremiella, Banchogastra, Agathophiona, Sathropterus, Allophrys, Metopheltes, Romaniella, Hylesicida, Mnioes, Deleboea, Hercana, Polycyrtidea, Dismodix, Toechorychus, Basileucus, Cryptopteryx, Picrocryptoides, Aeliopotes, Oecetiplex, Melanocryptus, Lamprocryptidea, Clasis, Apechoneura, Chiloplatys, Odontopimpla, Atractogaster, Brachychroa, Daschia, Icariomimus, Belesica, Prochas, Hypsantyx, Afretha, Rambites, Piasites, Madastenus, Tsirambia, Piambia, Ceratophenax, Sciocryptus, Caenopelte, Distictus, Mesophragis, Odontocryptus, Listrocryptus, Obisiphaga, Paraglyptus, Mamelia, Pyramidophorus, Platyjoppa, Togea, Celebarches, Hymenura, Eremocinetus, Porizonopteron, Pseudometopius, Celor, Arthula, Paragambrus, Calaminus, Diloa, Stiromesostenus, Cheesmanella, Brachyzapus, Gathetus, Lissophadnus, Cnemojoppa, Ileanta, Queequeg, Pachyjoppa, Pagarenes, Thascia, Archboldiella, Dammermaniella, Gyrodonta, Neoheresiarches, Cushmaniella, Hytophatnus, Lachmetha, Alystria, Matinangarches, Menkokia, Celebijoppa, Coelojoppa, Nesostenodontus, Nonpropodeum, Boloderma, Siphimedia, Clatha, Spolas, Pycnophion, Prionacis, Riekophion, Horstmannolochus, Rhachioplex, Megaceria, Hypopheltes, Chrionota, Lophoglutus, Pharzites, Chrysocryptus, Rothneyia, Orientohemiteles, Neodiphyus, Dessartodontus, Aprix, Lipoprion, Etha, Neodontocryptus, Kriegeria, Apophysius, Epitheronia, Facydes, Bonthainiella, Clypeocava, Leptojoppa, Satrius, Carlsonia, Netanyacra, Provancherides, Catadelphops, Tmetogaster, Tropicolabus, Protopelmus, Akymichneumon, Terebraella, Stenarches, Peucobius, Sustenus, Mecotes, Ptilobaptus, Polyconus, Philositus, Creagrura, Genotropis, Trophophion, Dolichopselephus, Leptocampoplex, Micrandria, Metoa, Satous, Catadacus, Procestus, Hapsinotus, Notostilbops, Trypha, Spathacantha, Stetholophus, Trachyglutus, Golbachiella, Bathyzonus, Polyphrix, Tanyloncha, Loxopus, Acorystus, Harpura, Gyrolaba, Tricentrum, Monothela, Apotemnus, Amydraulax, Neohabronyx, Habrocampulum, Stenichneumonopsis, Aechmeta, Sphingozona, Tatogaster, Prosacron, Cechenodes, Bimentum, Calcaneum, Liopterna, Latilumbus, Prethophion, Meggoleus, Bothromus, Chamula, Hylophasma, Reptatrix, Anurotropus, Scapnetes, Cataptygma, Pedinopa, Leipula, Tetrambon, Sialocara, Petilium, Cacomisthus, Stipomoles, Trihapsis, Diplohimas, Leptarthron, Gyropyga, Stomacis, Vestibulum, Rhabdosis, Surculus, Coptomystax, Meringops, Hyparcha, Apoglutus, Bilira, Teluncus, Micraris, Acidnus, Stenotes, Cormobius, Brachedra, Fractipons, Trachaner, Lissaspis, Epelaspis, Adelphion, Ecphysis, Pedunculus, Xenothyris, Leviculus, Leptixys, Ortholaba, Pterinopus, Levibasis, Alophopimpla, Shortia, Petilochus, Areyonga, Gahus, Xylophion, Pamophion, Sliochia, Picacharops, Neolophron, Eucaphila, Australoglypta, Denticeria, Pergaphaga, Tasmabates, Dictyopheltes, Austropion, Xylostenus, Tomagotra, Syntrips, Nebostenus, Paranacis, Neaprix, Junctivena, Tryonocryptus, Hackerocryptus, Rhadinomastrus, Glyphaclastus, Austriteles, Asmenophylax, Amblyaclastus, Aclosmation, Monganella, Urancyla, Debophanes, Alaothyris, Ankylophon, Parvipimpla, Yeppoona, Neolevansa, Phairichneumon, Eleebichneumon, Uloola, Phaeneumon, Aculicoxa, Rossemia, Cumatocinetus, Boleslawia, Singalissaspis, Exestuberis, Hintelmannia, Celata, Pseudotricapus, Tersoakus, Heinrichia, Malaycromia, Tamaulipeca, Astigmaton, Boethella, Lentocerus, Charmedia, Humbert, Dothenia, Laderrica, Lagavula, Xanthosomnium, Myocious, Daggoo, Metallichneumon, Tashtego, Ozlabium, Gauldianus, Avnia, Barronia, Guptella, Ecaepomia, Geniceris, Insulcus, Tumeclypeus, Chilelabus, Barythixis, Ithaechma, Notophasma, Peumocryptus, Zophoplites, Jomine, Longitibia, Amazopimpla, Forrestopius, Cordeleboea, Hadeleboea, Podeleboea, Quillonota, Wahlamia, Inbioia, Paratanychora, Palaeometopius, Planochorus, Liaoichneumon, Miolyta, Cadarca, Australochus, Zealochus, Ferrocryptus, Fenixia, Dineotropica, Chablisea, Scudderopsis, Aiura, Groenlabus, Palpator, Lusiuxta, Terminator, Lamnatibia, Dolichotrochanter, Rugascuta, Fortipalpa